Postkomunista Petru wyprowadził wczoraj na ulicę „miliony, bo za miliony cierpi katusze”. Dziś w Berlinie manifestacja liczyła 250 tys. osób. Postkomunista Petru wytłumaczy „milionom”, przeciwko czemu strajkowali dzisiaj Niemcy? Co Sześciokról wie o TTIP? Wychowanek korporacji, zarabiający miliony, powie głośno, jakie będą konsekwencje prawne wprowadzenia TTIP? Rubikoń przecież wie, że wyrolują nas na copyrajcie, lekarstwach, patentach, arbitrażu! Poseł o rumuńskim nazwisku ukrywa, nie tylko przed szKODnikami, że czeka nas nowoczesny kolonializm korporacyjny, globalizacja i ubezwłasnowolnienie?

Szrek Grigorij, myszka agresorka i alimenciarz na utrzymaniu żony, zorganizowali pochód jak za dobrych czasów pierwszomajowych…Bufetowa się postarała, otworzyła ulice Warszawy. Obóz zdrajców narodu wytłumaczy, o jaką forsę i władzę walczą? Pod płaszczykiem można wszystko, prawda?

 

Autor: Sajetan Tempe