4 czerwca – Dzień Konfidenta….
Uwzględniając co się zdarzyło zarówno 4 czerwca 1989 jak i 1992 roku, 4 czerwca Dniem Konfidenta.
Dzięki temu prostemu zbiegowi okoliczności, którzy z tą rocznicą wiążą ciepłe wspomnienia będą mogli spokojnie świętować, ci którzy wręcz przeciwnie – będą mieli oficjalny powód żeby nie świętować.
DZIEŃ KONFIDENTA ŚWIĘTEM NARODOWYM POŁOWY MIESZKAŃCÓW POLSKI !!!A my wypijmy im na pohybel (a sobie na zdrowie, bo co nam pozostało…)
Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu.
To tego dnia 23 lat temu, 4 czerwca 1992 roku konfidenci zasiadający w ławach sejmowych obalili rząd Jana Olszewskiego. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego 4 czerwca powinni świętować esbecy i wsi-owcy. Dokonała się „Nocna Zmiana”….