3 kwietnia 2013 roku mieszkaniec Zabrza Marian R. wniósł powództwo do Sądu Okręgowego w Warszawie. Domaga się w nim kwoty 50 mln zł od Skarbu Państwa. Jego zdaniem takie powinno być zadośćuczynienie za usiłowanie zabójstwa, które przez siedem (7) lat próbował dokonać na nim komornik.

images

10 grudnia 2001 r. Marian R. został uznany za inwalidę. Na dodatek inwalidztwo miało charakter trwały. Z tego tytułu otrzymywał zasiłek wyrównawczy.
Był to w tym czasie jego jedyny dochód.
Na Marianie ciążyły jednak alimenty.
W ramach postępowania egzekucyjnego w latach 2003 do 2010 kwota zasiłku była egzekwowana w wysokości 60%. Dlatego do rąk Mariana przez 7 lat trafiało od 139,00 zł do 167,00 zł.
Miesięcznie.
W aktach brak jest dowodów, aby w tym samym czasie Marian R. uzyskiwał jakikolwiek inny dochód.

Zdaniem powoda Skarb Państwa naruszył jego dobra osobiste w postaci prawa do życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Nic dziwnego, bowiem utrzymanie się za kwotę 4,63 zł dziennie nawet teoretycznie jest niemożliwe.

Ale zdaniem sądu (sędzia Sylwia Urbańska) ochrona prawna przysługuje jedynie przed działaniem bezprawnym.
Skoro więc istniejące w owym czasie przepisy zezwalały na pozbawienie obywatela możliwości nawet najlichszej egzystencji to pozew Mariana musi być oddalony (wyrok z dnia 5 listopada 2015 r. sygnatura II C 282/13).

dura-lex-sed-lex-300x254

Zdaniem pani sędzi dokonanie przez Sąd ustaleń w niniejszej sprawie nie dało podstaw do stwierdzenia, że powodowi przysługuje ochrona z art. 23 i 24 kc. Nie ma bowiem podstaw do stwierdzenia, że doszło do naruszenia jakiegokolwiek dobra osobistego powoda.

Czy można w majestacie prawa zagłodzić obywatela? Egzekwując prawomocny wyrok sądowy?

Wyrok SO w Warszawie jednoznacznie mówi, że tak.
Zatem by przeżyć, obywatel III RP musi kraść.
Dokonywać rozbojów czy też innych wymuszeń.
Bo Państwo nie tylko, że nie zapewnia mu minimum egzystencji, potrzebnej do biologicznego przetrwania to jeszcze potrafi odebrać nawet złotówkę, jaką rzekomo wspiera biedaka.

dura_lex_sed_lex_by_skyinod

24.02 2016