SKANDAL!!! POLICJA NAPADŁA NA WIEC I WYSTAWĘ POD MONUMENTEM RUSKICH OKUPANTÓW W WARSZAWSKIM PARKU SKARYSZEWSKIM. Adam Słomka zatrzymany z polecenia ambasady Federacji Rosyjskiej?

Środowiska patriotyczne zorganizowały dziś pod monumentem Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim wiec oraz wystawę o totalitarnych zbrodniach komunistycznych. Środowisko NIEZŁOMNYCH oraz organizacje wspierające „Miasteczko Protestu pod Sądem Najwyższym” zaproponowały usunięcie w/w obelisku i zastąpienie go „POMNIKIEM BRACI”, tj. gen. Stanisława i Józefa Bułak – Bałachowiczów (czytaj materiał).

Dziś rano lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka przekazał licznym placówkom dyplomatycznym list otwarty adresowany do prezydenta Rosji Władimira Putina z propozycją rozliczenia zbrodni Armii Czerwonej (czytaj tutaj).

Na pokojowy wiec i wystawę napadli ponownie funkcjonariusze Policji – najwyraźniej w obronie totalitarnego obelisku, który nie podlega ochronie prawnej. Zatrzymany został Adam Słomka. Obecnie został przewieziony do Komendy Policji Warszawa VII przy ulicy Grenadierów.

Podkreślamy, że wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński był uprzejmy odpowiedzieć na interpelację poselską nr 699 m.in. dr Józefa Brynkusa (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji), z treści której wynika wprost to, że dla kierownictwa MSWiA obeliski i monumenty postawione jako wyraz czołobitności okupacyjnej armii są „pomnikami”, a ponadto zastępca Komendanta Głównego Policji z 13 października 2015 roku polecił wzmożony nadzór nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich.

Tymczasem kwestia monumentu w warszawskim Parku Skaryszewskim była już przedmiotem oceny przez sąd. Sędzia Ewa Grabowska z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi uznała, że „w rozumieniu art. 261 KK” obiekty (radzieckie monumenty – przyp. BP KPN) „nie spełniają definicji pomnika, bowiem ochronie prawnej podlega obiekt wzniesiony dla upamiętnienia zdarzenia bądź uczczenia osoby, której ta cześć jest należna”. W obecnych realiach politycznych z krajobrazu naszego kraju zniknęło wiele pomników dokumentujących poprzednią epokę. Również obiekty „Wdzięczności Armii Radzieckiej” oraz „Braterstwa Broni” powinny ulec rozebraniu, tym bardziej, iż takie wnioski były składane już dwukrotnie. Fakt, iż oba obiekty nadal istnieją nie nobilituje ich do rangi pomnika i nie uzasadnia ochrony prawno-karnej – skonkludowała sędzia Grabowska uniewinniając kilka lat temu polskich patriotów.

Ponadto „zniszczenie mienia” jest wszczynane na wniosek. Zatem o ile wniosek o ściganie został złożony to mógł go złożyć jedynie uprawniony podmiot, tj. przedstawiciel Federacji Rosyjskiej. Zatem zatrzymanie Adama Słomki jest nielegalne. Jesteśmy zdumieni, że MSWiA w interesie rosyjskiej wizji historii podejmuje jakiekolwiek działania.

Domagamy się – w związku z policyjnym skandalem w obronie obelisku Armii Czerwonej – dyscyplinarnego zwolnienia ze służby w Policji funkcjonariuszy, którzy podjęli decyzję o napaści na patriotyczny wiec, wystawę o zbrodniach Armii Czerwonej oraz zatrzymania Adama Słomki.

Ponadto pytamy: CZY ADAM SŁOMKA ZOSTAŁ ZATRZYMANY ZA SWÓJ LIST ADRESOWANY DO PUTINA W SPRAWIE ZBRODNI ARMII CZERWONEJ?

O sprawie nadal będziemy informować.

Za Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI
(-) Ireneusz Wolański