JAK BYŁO NA PRAWDĘ? DLACZEGO PAPIEŻ JAN PAWEŁ II MIAŁ ZGINĄĆ? Kto organizował i współpracował przy organizacji zamachu? Kulisy operacji dezinformacyjnych służb specjalnych (Bułgarii , ZSRR itp). Jak na prawdę przebiegały śledztwa prowadzone po zamachu we Włoszech? Komu i dlaczego zależało na zatajanie prawdy?
„Agca nie był sam. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II” – jedyny wierny, telewizyjny zapis spotkania z premiery najnowszej książki nt. prawdziwych kulisów i przebiegu przygotowań i zamachu na Papieża Jana Pawła II 13.05.1981 roku.
Książka ma wyjątkowy charakter , gdyż zawiera procesowy dokument w postaci postanowienia o umorzeniu śledztwa autorstwa prokuratora Michała Skawy oraz artykuł naukowy będący wnikliwą analizą historyczną pióra dr Andrzeja Grajewskiego.
Taki dwudzielny układ książki (dokumentacyjno-analityczny) nie stanowi powszechnej praktyki wydawniczej.
Publikacja jest już drugą, po książce :„Papież musiał zginać. Wyjaśnienia Ali Agcy”, wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, próbą przybliżenia kulisów, przygotowań, przebiegu i konsekwencji zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku.

Jej podstawowa wartość tkwi w tym, że oparta jest na bogatym materiale faktograficznym, ukazującym ustalenia polskich prokuratorów w śledztwie katowickiego oddziału IPN, uzupełnionym (wzbogaconym) przez historyka dr Andrzeja Grajewskiego, dysponującego ogromną wiedzą na temat komunistycznych służb specjalnych, o wiele innych istotnych szczegółów, pozwalających na wyciągnięcie wiążących wniosków dotyczących zamachu…

Dokument obszerne ciekawe uzasadnienie prokuratora IPN w pdf TUTAJ

Autor: Adam Turula