W dniu 21 maja 2020 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono otwarcie w Rzeszowie Akceleratora Technologicznego ConceptLab. To pierwszy akcelerator założony i prowadzony społecznie przez Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki, którego celem jest wsparcie i rozwój start-up’ów technologicznych od założeń projektowych, przez wykonanie prototypu do rozpoczęcia sprzedaży. – „Idea społecznego akceleratora została stworzona po to, aby każda osoba z pomysłem na innowacyjne rozwiązanie, mogła podjąć działania służące jego realizacji niezależnie od dysponowania środkami finansowymi” – informuje Maciej Masłowski. Rzeszowski Akcelerator Technologiczny ConceptLab będzie wspierał start-upy nie tylko finansowo – autorzy projektu oferują przedsiębiorcom pomoc inżynieryjną i prawniczą. – „Wszystkie akceleratory technologiczne, które działają w Polsce, zajmują się głównie wsparciem biznesowym. My zaoferujemy coś więcej” – mówi Dominik Kozik, pomysłodawca akceleratora.

Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to pierwszy akcelerator założony i prowadzony społecznie przez Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki, którego celem jest wsparcie i rozwój start-up’ów technologicznych od założeń projektowych, przez wykonanie prototypu do rozpoczęcia sprzedaży. W największym stopniu akcelerator będzie się koncentrował na wspieraniu projektów typu “hardware-device”, czyli rozwiązań konstrukcyjno-narzędziowych, których efektem jest powstanie fizycznych urządzeń. Na wsparcie akceleratora będą mogły liczyć także projekty informatyczne oraz wszystkie inne, które posiadają znamiona szeroko zdefiniowanej innowacyjności.

Akcelerowanym projektom ConceptLab oferuje przede wszystkim dostęp do ekspertów z różnych dziedzin nauki i techniki, a także wsparcie w pozyskiwaniu środków na realizację przedsięwzięć. W celu jak najlepszego rozwoju rozwiązań, akcelerator już wkrótce oficjalnie otworzy własną prototypownię.

W trakcie konferencji zaprezentowano pierwszy akcelerowany przez ConceptLab projekt o nazwie Magnetiqa, którego pomysłodawcą jest Hubert Mrozek. Jest to start-up rozwijający technologię elektrostymulacji roślin i nasion. Urządzenie to ma być instalowane w szklarniach, gdzie będzie skracać czas wegetacji o 25% i ograniczać zużycie wody oraz pestycydów.

Jednym z założycieli Akceleratora Technologicznego ConceptLab jest Maciej Masłowski, informatyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, który będzie odpowiedzialny za nadzór biznesowo-marketingowy projektu. Za wsparcie technologiczne będzie odpowiedzialny Dominik Kozik, przedsiębiorca, konstruktor maszyn, a za wsparcie prawne Wojciech Kuca. Akcelerator dysponuje wsparciem szerokiej grupy ekspertów i inżynierów różnych branż, marketingowców oraz tzw. „aniołów biznesu”. – „Idea społecznego akceleratora została stworzona po to, aby każda osoba z pomysłem na innowacyjne rozwiązanie, mogła podjąć działania służące jego realizacji niezależnie od dysponowania środkami finansowymi. Oczywiście znajdzie się też u nas miejsce dla projektów informatycznych, start-upów stron internetowych, rozwiązań SAS i tym podobnych, ale skupiamy się na rozwiązaniach konstrukcyjno-narzędziowych. Ich efektem jest powstanie fizycznych urządzeń, które poprawiają nasze funkcjonowanie” – mówi Maciej Masłowski, informatyk i pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, który będzie odpowiedzialny za nadzór biznesowo-marketingowy projektu.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Akceleratora Technologicznego ConceptLab można znaleźć na stronie internetowej https://akceleratortechnologiczny.org/.