Leon Niemczyk urodził się 15 grudnia 1923 roku w Warszawie. Zmarł 29 listopada 2006 roku w Łodzi.

Podczas II wojny światowej Leon Niemczyk uczestniczył aktywnie w ruchu oporu. Po klęsce powstania warszawskiego dostał się do niemieckiej niewoli, z której niedługo potem udało mu się zbiec. Jakiś czas później został wywieziony w głąb Rzeszy, gdzie udało mu się przedostać przez linie frontu do Amerykanów. W amerykańskim mundurze został członkiem 444 batalionu III armii gen. Pattona. Aktor walczył m.in. w Czechosłowacji, gdzie wyzwalał obóz koncentracyjny Theresienstadh. Do Polski wrócił po wojnie, gdzie trafił do więzienia za przynależność do AK.
Po wyjściu z wiezienia pracował w Objazdowym Teatrze Komedii Muzycznej w Warszawie (1948), w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (1949) i w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy (1950-53). W latach 1953-79 pracował w łódzkim Teatrze Powszechnym. Eksternistyczny egzamin aktorski zdał w 1952 roku. Od 1979 był związany wyłącznie z filmem. Przez ponad 50 lat kariery zagrał w przeszło 350 filmach i serialach, także zagranicą. I właśnie z takich ludzi Polacy powinni być dumni. IT