W rządzie trwa ostra walka podjazdowa. Minister Sprawiedliwości a zarazem Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro rozważa postawienie zarzutów Premierowi Morawieckiemu! Jak twierdzą nasi rozmówcy ze szczytów władzy w PiS. Całkiem poważnie brany jest pod uwagę scenariusz pozbycia się z rządu „szeryfa”. Rozważa się także i całkiem poważnie sonduje możliwość pozyskania posłów spadochroniarzy. Rozmowy prowadzone są we wszystkich klubach poselski a korupcja polityczna jest na porządku dziennym. To nie jedyna opcja.

Na korytarzach sejmowych słychać też całkiem głośno, że może niebawem dojść do przesilenia. Minister Ziobro ma bowiem w rękach zawiadomienie ws niezgodnego z prawem wydania rozporządzenia przez Premiera Morawieckiego dotyczącego lockdownu i godziny policyjnej w Sylwestra, które do prokuratury skierował Krzysztof Przybylak, prezes partii Alternatywa Społeczna (czytaj więcej). W tym wariancie na kandydata na Premiera całkiem poważnie rozważany jest Daniel Obajtek, były Wójt Pcimia, a obecnie Prezes PKN Orlen.

W tej sprawie jak twierdzą twardogłowi zakonnicy z PC jest dużo argumentów przemawiających za pozbyciem się z rządu obecnego premiera i Ministra Zagłady. – „Oni (Moraiwecki i Niedzielski – przyp. red.) sobie nie radzą z pandemią, szczepienia prawdopodobnie okażą się jedną wielką kompromitacją, bo nie ma nawet wystarczającej liczby chętnych do przyjęcia szczepionki wśród personelu medycznego. Na gwałt szuka się chętnych w wojsku obiecując szybszą ścieżkę awansu. Policjanci i wykładowcy akademiccy się buntują. Wydane rozporządzenia ws godziny policyjnej jest całkowicie niezgodne z prawem, tak jak lockdown wprowadzony w Polsce. W dodatku gwałtownie rośnie bunt na Podhalu. Tylko Obajtek z Beatą (Szydło – przyp. red.) i prezydentem mogą powstrzymać narastający niepokój społeczny i agresję wśród przedsiębiorców z południa Polski” – podkreśla w rozmowie z naszym dziennikarzem jeden z europosłów, który zasiada w egzekutywie PiS.

Z naszych ustaleń wynika, że Prezes Daniel Obajtek może być jedynym ratunkiem dla utrzymania spójności koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Nasi rozmówcy twierdzą także, że narasta nerwowość wśród polityków PiS na tych niższych szczeblach, bo boją się utraty intratnych stanowisk w spółkach skarbu państwa i innych instytucjach. A PiS jeszcze nie spłacił wobec nich swoich zobowiązań wyborczych wynikających z zaangażowania w kampanie wyborczą do parlamentu jak również prezydencką. Jednocześnie politycy PiS boją się gniewu swoich znajomych, którym obiecywali raj na ziemi oraz prawą i sprawiedliwą Polską a obecnie panuje u nas chaos jak na Białorusi.

Premier Kaczyński chciałby zrobić krok do przodu ze swoimi najbliższymi zausznikami i dlatego rozważa jeszcze jeden scenariusz czyli obsadzenie na stolcu premiera Błaszczaka. – „ Mariusz ma doświadczenie w resortach siłowych, bo był już ministrem MSWiA, a teraz jest szefem MON. Jednak tutaj pojawia się stanowczy sprzeciw naszych koalicjantów, bo to byłby prawdziwy janczar Prezesa Kaczyńskiego” – twierdzi poseł z komitetu wykonawczego PiS. – „Oliwy do ognia w całej sytuacji dolewa partia Alternatywa Społeczna. Tylko ta partia racjonalnie reaguje na bezprawne działania Premiera Morawieckiego. Jednocześnie kieruje wnioski o ściganie szefa rządu, które nie mogą zostać bez reakcji Zbyszka” – dodaje nasz kolejny rozmówca poseł z klubu parlamentarnego PiS.

Jak ustaliliśmy w związku z brakiem odpowiedzi ze resortu Ministra Ziobry Alternatywa Społeczna skierowała pismo ws łamania prawa do Ministra Michała Wójcika, który jest w rządzie odpowiedzialny za sprawy obywatelskie. I jak zapowiada prezes AS to nie koniec działań. – „Minister sprawiedliwości nie odpowiedział na nasz wcześniejszy wniosek ws postawienia zarzutów szefowi rządu i uchylenia rozporządzenia. Jedyną reakcją była kuriozalna wypowiedź na konferencji prasowej Premiera Morawieckiego, który stwierdził, że godzina policyjna jest wprowadzona bezprawnie i jest to zalecenie (czytaj więcej). Jednak Minister Zagłady straszy wysokimi karami Polaków. W związku z tą sytuacją pismo, które skierowaliśmy do Ministra Wójcika, to kolejny krok w dochodzeniu naszych niezbywalnych praw obywatelskich” – mówi prezes AS.

Polska to państwo prawa? – „W państwie prawa rząd nie może przerzucać odpowiedzialności na przedsiębiorców oraz barki obywateli. W tej trudnej pandemicznej sytuacji to państwo musi wziąć odpowiedzialność za wprowadzane restrykcje i ponieść z tego tytułu koszty. Środki na ten cel jak zapewniał Premier Morawiecki są w budżecie unijnym, którym PiS tak bardzo się chwalił po szczycie w Brukseli. Jeśli i tym razem zostaniemy zignorowani, to skierujemy nasze kroki w kierunku instytucji europejskich. Czas w Polsce skończyć z dyktaturą i zarządzaniem państwem przy pomocy dekretów. W Polsce musi znowu wrócić trójpodział władzy, a prawo musi być nie tylko szanowane, ale przede wszystkim respektowane i stosowane” – podkreśla w rozmowie z naszymi dziennikarzami Krzysztof Przybylak, prezes partii Alternatywa Społeczna, który jednocześnie zachęca do nieprzestrzegania niezgodnie wprowadzonych przepisów ws zakazu przemieszczania się w Sylwestra (czytaj więcej) i przedstawia pismo jakie skierował do Ministra Michała Wójcika.

Pełna treść pisma do ministra Wójcika poniżej:

 

Partia Polityczna                                                                                          Przyłęk 30.12.2020 r.
Alternatywa Społeczna
Przyłęk 22
64-300 Nowy Tomyśl

                Minister Michał Wójcik
                 członek Rady Ministrów

W związku z wprowadzeniem w Polsce bezprawnych przepisów niższego rzędu de facto wprowadzających niezgodnie z prawem i z łamaniem Konstytucji RP, przepisów stanu wyjątkowego składamy niniejsze zawiadomienie

UZASADNIENIE

Dniu 21 grudnia 2020 poz 2316 zostało opublikowane rozporządzenie podpisane przez Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego, które wprowadza ograniczenia w swobodnym poruszaniu się po terytorium Polski oraz wprowadzającym w dniu 31 grudnia 2020/ 1 stycznia 2021 godzinę policyjną co jest złamanie prawa oraz ograniczeniem praw i wolności obywatelskich.

Nadto należy podkreślić, że:

  1. Ograniczenie praw i wolności człowieka wymaga zastosowanie specjalnej procedury, która związana jest integralnie z ogłoszeniem jednego ze stanów nadzwyczajnych. Konstytucja RP zna trzy stany szczególnego zagrożenia: stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Bez ogłoszenia jednego z tych stanów nie można ingerować w katalog praw i wolności człowieka.
  2. Powoływanie się przez rząd na ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych z 2008 roku i na tej podstawie wydawanie rozporządzeń wkraczających w sferę praw i wolności człowieka jest skandalem. Tak czynić nie można w państwie, którego konstytucja stanowi, że jest demokratycznym państwem prawa. A zatem praktyka stosowana w Polsce jest trudna do skomentowania przez prawnika, narusza nie tylko obowiązująca konstytucja, ale fundamentalne akty prawa międzynarodowego: ONZ-owskie Pakty Praw Politycznych oraz Europejska Konwencję o Ochronie praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  3. Ogłoszenie jednego ze stanów, przy ograniczeniu praw i wolności człowieka wymaga powiadomienia Sekretarza Generalnego ONZ oraz Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wymaga się przy tym aby ograniczenia praw były współmierne do celów jakie przyświecają wprowadzeniu rygorów. A te nie mogą być sprzeczne z wartościami uznawanymi w społeczeństwie demokratyczny. Ponadto nie można w ogóle naruszać wielu praw i wolności, nawet po ogłoszeniu stanu szczególnego zagrożenia. Do takich należą; prawo do życia, zakaz stosowania tortur i innego nieludzkiego traktowania lub traktowania poniżającego, wprowadzenie niewolnictwa lub poddaństwa. Ważną regułą jest zakaz stosowania zasady lex retro non agit.
  4. Postępowanie polskich władz, które unikają stosowania formalnych procedur zmierzających do podjęcia procedur związanych ze stanem nadzwyczajnym zmierzającym do ograniczenia, bądź zawieszenia praw i wolności człowieka, a które de facto wprowadzają ich ograniczenia m.in. prawo przemieszczania się trudno jest prawnikowi skomentować.

Pytany Pan w Radio Plus czym będzie się Pan zajmował? Odpowiedział Pan że m.in. „tożsamością europejską, sprawami europejskimi.” Dopytywany o szczegóły, dodał Pan „że tożsamością europejską zajmowałby się w kontekście pewnych spraw obywatelskich” .

Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe „prawa obywatelskie i tożsamość europejską” Partia Alternatywa Społeczna prosi o interwencję w tej sprawie i wywarcie nacisku aby konstytucyjne prawa obywatelskie były przestrzegane w naszym kraju i aby Rząd unieważnił i wycofał niezgodne z prawem w tym międzynarodowym przepisy godzące w prawa obywatelskie.

 

Załącznik:

-Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 

                                                                               Z poważaniem,
Krzysztof Przybylak
prezes Partii Alternatywa Społeczna