Uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia 
niemieckiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady

Rodziny Polskich Ofiar Obozów
czują się upokorzone potraktowaniem
podczas uroczystości w Auschwitz-Birkenau

27 stycznia 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo  – Józef Wieczorek]

https://www.youtube.com/watch?v=10XmPcepkc0