Z inicjatywy posła Jarosława Sachajko 2 grudnia 2019roku zebrał się w Sejmie Parlamentarny Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci. Min. Zdrowia i Min. Cyfryzacji chcą dla biznesu korporacji telekomunikacyjnych zwiększania dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku. Ujawniamy całą prawdę o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego w związku z rozwojem 5G w Polsce.