Irlandia wczoraj i dziś, czyli przestroga dla Polski.
Na pytanie :Co się stało z katolicką Zieloną Wyspą?
w Krakowskim Klubie Wtorkowym starał się odpowiedzieć
Paweł Toboła-Pertkiewicz 15 marca 2016 r.
Spotkanie prowadził: Adam Kalita