Dostałem niepotwierdzoną informację. Dość ciekawą. Otóż generał dywizji Janusz Bojarski miał zostać wezwany do bezzwłocznego stawienia się przed Żandarmerią Wojskową. To ciekawa postać, a wiadomość, jeśli jest prawdziwa, nabiera nowego znaczenia w kontekście pewnego pułkownika straszącego puczem. Powtarzam: o ile jest prawdziwa. czy ktoś mógłby potwierdzić?

ps. MON podał info: „gen. dyw. J. Bojarski został odwołany z pełnionego stanowiska i wezwany w celu złożenia wyjaśnień w spr. wykaz. przez Żandarmerię Wojskową

Gen. dyw. Janusz Bojarski – W latach 1975-1979 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Następnie ukończył studia w Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie (1984), podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim (1986) oraz Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej (1991). Jest absolwentem kursu wywiadu organizowanego dla kierowniczej kadry sił zbrojnych państw NATO.

Od 1997 szef Oddziału Kontaktów Zagranicznych WSI, a następnie szef Biura Ataszatów Wojskowych WSI. W 2000 mianowany polskim attaché wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Był też dyplomatą Ambasady RP w Paryżu. Od 5 listopada 2004 do 6 grudnia 2004 oraz od 14 grudnia 2005 do 1 stycznia 2006 pełnił funkcję szefa Wojskowych Służb Informacyjnych. 15 sierpnia 2004 został mianowany na stopień generała brygady. W grudniu 2007 został dyrektorem Departamentu Kadr MON. Od września 2010 roku zajmuje stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli. 10 listopada 2010 Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował go na stopień generała dywizji.

1 sierpnia 2013 roku Komitet Wojskowy NATO wybrał go na stanowisko komendanta Akademii Obrony NATO (ang. NATO Defense College) w Rzymie. Trzyletnią kadencję na stanowisku komendanta akademii rozpocznie w maju 2014 roku. (Źródło)