Wracając pamięcią wstecz odtwarzamy swoje losy. Wczoraj, przedwczoraj, rok temu, to jest już nasza historia. Utrwalamy w swojej psychice nade wszystko wydarzenia, które miały jakieś znaczenie. Z czasem jesteśmy w stanie przywołać sytuację, którą zapamiętaliśmy. Dzielimy się jej opisem z innymi. Życie każdego z nas pozostawia ślady mniej, bardziej widoczne. Zapewne chcemy, by kolejne pokolenie – nasze dzieci, wnuki pamiętały o nas. Pamięć o bliskich jest bardzo ważnym elementem tej najmniejszej komórki społecznej, którą jest Rodzina.

Nie żyjemy jednak tylko w gronie bliskich. Wokół toczy się życie innych ludzi, którzy mają często znaczący wpływ na nasze dzieje.

Człowiek, który nie zna choćby zarysów historii minionych lat jest wewnętrznie uboższy o wartości, które pozostawili nam nasi dziadkowie. Wiedza jak funkcjonowali, w jakich warunkach musieli przetrwać, ile heroizmu w sobie mieli, to bez wątpienia wzorce godne naśladowania.

Przywołujemy pamięć o ludziach, którzy bardzo długo czekali na publiczne wspomnienia ich niezwykłych czynów.  Mimo, że wiele lat próbowano przekłamać fakty, zatrzeć zasługi dla naszej Ojczyzny tliło się wspomnienie o nich, by mogło dzisiaj swobodnie zapłonąć należnym zniczem ku ich chwale.

swieca12

W ramach kompensaty, podziękowania składamy im hołd w różny sposób. Od kilku miesięcy promujemy postać Rotmistrza Witolda Pileckiego. Organizowanych jest szereg Konkursów międzynarodowych, w których każdy może uczestniczyć.

Tematyka, to „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”.

Cieszy fakt, że wiele osób wykazuje zainteresowanie losem Rotmistrza analizując Jego życie. Konkurs Literacki poświęcony Rotmistrzowi przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów w ilości nadesłanych prac. Każda z nich jest wielkim dziełem pisanym sercem uczestnika.

Konkurs na plakat jeszcze trwa.

Zachęcam do czynnego udziału w nim wszystkich, którzy mają talent plastyczny. Wierzymy, że rysunek wraz z tekstami z Konkursu Literackiego stworzy wielkie dzieło ku czci Rotmistrza Witolda Pileckiego.  Będzie trwałym śladem, które pozostawi nasze pokolenie kolejnym potomnym.

13903334_1137049053007883_2232726521700411534_n-2

Międzynarodowy konkurs na plakat Rotmistrz Pilecki Bohater Niezywciężony RAPORT Z AUSCHWITZ” o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Fundacji PZU.

Regulamin konkursu na plakat

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez:

Ministra Obrony Narodowej:

Nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca.

Fundację PZU:

I miejsce: 10 000 zł,

II miejsce: 6 000 zł,

III miejsce: 4 000 zł

Podane kwoty są kwotami brutto. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o PIT podatek zapłaci Organizator.

Wyróżnienia:

Wybrany plakat stanie się okładką do angielskiej wersji „Raportu Witolda”.

Prace wyróżniające się umieszczone zostaną w Katalogu powystawowym.

Nagrody specjalne:

Jury może przyznać nagrody specjalne nieprzewidziane regulaminem.

Nagrody zostaną wręczone 19 listopada 2016 roku w Warszawie , w Belwederze  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony.

Dodatkowych informacji udziela Jan Łepkowski Email: rpbn.posters@rtmpilecki.com.pl

Zgłoszenie do 30 września br. Tego dnia upływa ostateczny termin przyjmowania prac.

„Pa­mięć (..) Człowiek może o czymś za­pom­nieć – ona nie. Po pros­tu odkłada rzeczy do od­po­wied­nich przegródek. Przecho­wuje dla ciebie różne spra­wy, al­bo je przed tobą skry­wa – i kiedy chce, to ci to przy­pomi­na. Wy­daje ci się, że jes­teś pa­nem swo­jej pa­mięci, ale to od­wrot­nie – pa­mięć jest twoim panem” – pisał John Irving

„Nie powinniśmy odejść z tej ziemi nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć potomności” – mówił Napoleon Bonaparte

Zdjęcia: Źródło Internet

Zapraszam do obejrzenia oficjalnego spotu projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”, który organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.