Zachęcam do oglądania wykładu prof. Żakiewicza. Musimy pogonić układ niszczący nasz kraj, który blokuje możliwy wielki rozwój energetyczny naszego kraju. Jest możliwy wielki skok cywilizacyjny naszego narodu! Wprowadzimy nowy kierunek rozwoju Polski. Geotermia to najtańsze i czyste źródło energii. Jest technologia prof. Żakiewicza, dwukrotnego kandydata do nagrody NOBLA! Technologia zgazowania węgla też jest dopracowana, co ukrywa się przed społeczeństwem.

Geoterma

Profesor Bohdan Żakiewicz: „Paradoksem, przykrością jest to, że mamy pod sobą, pod naszymi nogami takie ilości energii, że możemy zaopatrywać całą Europę i całą Rosję z tej energii, którą możemy wyciągnąć z ziemi. Zamiast tego importujemy”. – Polska nie musi być energetycznym autsajderem, ale powinniśmy postawić na to, czym dysponujemy: węgiel i geotermię. Mamy rozwiązania, które dadzą nam tanią energię oraz bezpieczeństwo – mówi Bohdan Żakiewicz, ekspert energetyki.

„Prof. Żakiewicz uruchomił na całym świecie ponad 60 unikalnych technologicznie projektów związanych z górnictwem i energią. Jest właścicielem aż 348 patentów i know-how! Umożliwiły one znaczne obniżenie kosztów przedsięwzięć i radykalnie zwiększyły wykorzystanie zasobów. Za najważniejsze dla ludzkości można uznać jego opracowania pozwalające na sięgnięcie do taniej, w pełni odnawialnej i absolutnie czystej energii w ilościach o parę rzędów przekraczających potrzeby” – czytamy na euro gospodarka.eu.

Gdyby od wielu lat stosować technologie i myśl techniczną profesora Bohdana Żakiewicza, cena energii elektrycznej wynosiłaby najprawdopodobniej kilka groszy za kilowatogodzinę! Niestety lobby energetyczne mające bezpośredni wpływ na polską politykę nie może do tego dopuścić. Tak więc jakiekolwiek działania profesora w Polsce były i są dotychczas torpedowane.

Mamy ogromne bogactwa naturalne, a kupujemy je z zagranicy. Zdrajcy narodu polskiego niszczą nasz kraj. Naszym obowiązkiem jest obrona rzeczypospolitej, a przyglądamy się utracie naszej suwerenności, którą wywalczyli nam nasi dziadowie i ojcowie. Co my zostawimy po sobie następnym pokoleniom?

Sól potasowa

Polska importuje z Rosji i Białorusi tysiące ton soli potasowej, płacąc za to rocznie ponad 400 mln zł. Absurd polega na tym, że mamy w kraju wielkie jej zasoby, które pozwoliłyby nie tylko na pokrycie krajowego zapotrzebowania, ale i na zostanie eksporterem tej cennej soli (dziesięciokrotnie droższa niż sól kamienna). Poza tym sól to nasz najbardziej tradycyjny surowiec. Państwo Kazimierza Wielkiego rozkwitło dzięki górnictwu soli. O istnieniu bogatych złóż soli potasowej w Polsce wiadomo już od kilku dekad, lecz kolonialna polityka pomieszana z nieudolnością władzy hamuje racjonalną politykę surowcową kraju.

Dopiero w ostatnim czasie zaczęło się mówić o konieczności zmiany tej sytuacji. 12 lipca 2013 Roman Karkosik powiedział: „za surowcami niekoniecznie trzeba biegać po świecie. W Polsce jest sporo niewykorzystanych okazji”. Była to krytyka Skarbu Państwa, który jest właścicielem złóż i nie interesuje się tym co posiada. Karkosik przymierza się do eksploatacji wielkiego złoża soli potasowej w Zatoce Puckiej. Głównym jednak graczem solnym może zostać KGHM. Z surowcami jest bowiem tak, że są one często połączone w wianuszki. Najpierw wydobywa się jeden, po nim rozpoczyna się kolejny i kolejny. Wiele wskazuje na to, że po zczerpaniu złóż miedzi KGHM zmieni się z kombinatu miedziowego w solny. Obok złóż miedzi są też olbrzymie złoża soli (140 mld ton), w tym z pewnością soli potasowych.

Siarka

Siarka to kolejny surowiec, którego mamy pod dostatkiem. Polskie złoża siarki należą do najbogatszych na świecie. Kiedyś przemysł siarkowy miał być naszym drugim, po węglu, surowcem przynoszącym kluczowe dochody do skarbu państwa. Stało się jednak inaczej. Cechą charakterystyczną rynków surowcowych jest ich często skokowa niestabilność. Dotyczy to szczególnie rynku surowców energetycznych, najmocniej kształtowanych przez politykę. Jakieś bardzo opłacalne wydobycie może skokowo stać się nieopłacalne trwale lub czasowo. I odwrotnie, brak rentowności wydobycia może się skokowo zmienić w dużą rentowność. Dlatego tak ważne w przemyśle surowcowym jest państwo, jeśli dba o swoje strategiczne gospodarczo interesy.

Przykład z polską siarką: W czasie, kiedy kopalnia „Osiek” walczyła o przetrwanie w świecie narastał kryzys surowcowy. Na początku XXI wieku okazało się, że kopalnia ta jest JEDYNĄ na świecie wydobywającą ten minerał ze złóż naturalnych. Jak się okazało uzyskiwana tu czystość końcowego produktu w skali 99,95 proc. jest nieosiągalna dla konkurencji, gdyż oczyszczanie siarki uzyskiwanej z gazu ziemnego i ropy naftowej do tego poziomu jest nieopłacalne. Kopalnia nagle stała się rentowna.  Siarka pomoże obronić polskie nawozy przed zalewem produktów z Rosji.

Czas na zespół ekspertów

Musimy stworzyć zespół ekspertów, aby pokazać jaki ma być kierunek rozwoju naszego kraju. Do tego, aby przebić się z tym programem będzie potrzebny jakiś pomysł, jak dotrzeć z tym przekazem do narodu? Proszę o pomysły, w grupie siła. Przestańmy wreszcie prosić i liczyć, że z tym rządem uda się coś zmienić, bo tak nie będzie. Sprawa jest bardzo pilna! Obcy kapitał w najbliższym czasie zacznie przejmować kopalnie i złoża. Nowo budowana kop. w Orzeszu przez Pana Markowskiego dla niemieckiej firmy nie będzie miała szybu do wyciągania urobku(koszt budowy 2 mld zł.), więc będzie musiała przejąć kop. Krupiński i to na pewno się stanie.

Geotermia, zgazowanie węgla, siarka i nie tylko zapewnią nam ogromny rozwój. Byt polskich rodzin w okresie ok. 10 lat znacznie się podniesie. Nie pozwólmy do wrogiego przejęcia polskich surowców naturalnych.

Obecnie wiadomo, że dzięki technologii podziemnego zgazowania węgla możliwym będzie m.in. wykorzystanie jego pokładów zalegających na dużych głębokościach, gdzie ze względu m.in. na wysoką temperaturę i inne zagrożenia nie może pracować człowiek. Możliwe też będzie wykorzystanie takich pokładów węgla, dla których eksploatacja tradycyjnymi metodami górniczymi jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Polskie kopalnie mogą być rentowne

Nie wierzmy w to, że kopalnie są nierentowne, to układ władzy celowo prowadzi do upadki polskie kopalnie. Nasze surowce energetyczne ma przejąć obcy kapitał. Zwracam się do polityków „opozycji”- nie czekajmy, aż zabiorą nam kopalnie, złoża węgla, naszą godność i zrobią z nas niewolników. Polska może być drugim Kuwejtem jak odsuniemy mafijny układ władzy. Jesteśmy w stanie zaopatrzyć całą Europę i Rosję w energię! 

Mamy wszystko co trzeba, aby być potentatem energetycznym, surowce i technologie. Czy będziemy niewolnikami? Wszystko od nas zależy.

Polacy powstańcie z kolan

Jak będą strajki górników, rolników, wszyscy musimy poprzeć protesty. Gdy osiągną zasięg ogólnokrajowy, w każdym większym mieście będzie wsparcie i każdy z nas dorzuci swoją cegiełkę wygramy Polskę dla naszych dzieci. Najbliższe miesiące zadecydują i pokażą, czy jesteśmy w stanie siebie poświęcić, czy umysły Polaków są już tak zmanipulowane, że zatraciliśmy wszelkie obronne instynkty. Nasze dzieci są krzywdzone, okradane, zmuszane do emigracji. Tam rodzą się nasze wnuki, których niektórzy z nas na oczy jeszcze nie widzieli. W takiej Polsce nie chcemy żyć! Czas rozliczyć ludzi, którzy wypowiedzieli wojnę własnemu narodowi!

Bogdan Gizdoń