Z wielkim zainteresowaniem przeczytałam przemyślenia pana Andrzeja Trzcińskiego zawarte w artykule „Brytyjczycy wybrali wolność! Czy Polacy wolą żyć pod obcym buciorem?” (czytaj na Pressmania.pl). Zgadzam się z jego oceną Unii Europejskiej która:

  • dawno zatraciła swoje podstawowe wartości,
  • staje się federalnym państwem,
  • nie jest już wspólnotą państw narodowych wyznających podobne zasady moralne prawne i demokratyczne,
  • jest pod całkowitą kontrolą Niemiec i Francji,
  • wybory do Europarlamentu nic nie zmieniają, gdyż władza całkowicie kontrolowana jest przez te same siły polityczne,
  • Komisja Europejska staje się swego rodzaju rządem centralnym,
  • odbierane są kolejno prerogatywy i kompetencje państw członkowskich Unii,
  • KE przy pomocy orzeczeń TSUE stosuje ciągłą presję i polityczny szantaż wobec rządów krajów członkowskich,
  • pod pozorem pogłębiania integracji wprowadza się kolejne prawa, nakazy i obostrzenia,
  • unijne instytucje ograniczają wolność słowa, wolność prasy i niezależnych mediów.

Również i ja widząc co się dzieje w Unii i do czego ona zmierza, w swoich artykułach umieszczonych w pressmanii.pl „Kiedy Polacy powiedzą – Dość”, „Dlaczego Polacy to najwięksi euroentuzjaści?”, „Czy rząd M. Morawieckiego ma plan B?”, „Polska w superpaństwie?” podejmowałam zagadnienie naszego dalszego bycia w UE.

Pan A. Trzciński postawił zasadnicze pytanie „Czy Polacy wolą żyć pod obcym buciorem?” Niestety odpowiedź jest twierdząca. Moim rodakom kompletnie nic nie przeszkadza.

Świadczy o tym zamieszczony w Mediach Narodowych, (02.02.2020) sondaż Kantar dla Faktów na temat pozostania Polski w Unii Europejskiej. Pytanie postawione w badaniu brzmiało: „Jakie jest Pana(i) zdanie na temat obecności Polski w Unii Europejskiej? Czy Pana(i) zdaniem Polska powinna opuścić UE, pozostać w UE?”.

Aż 89% Polaków chce pozostania naszego kraju w Unii Europejskiej. Opuszczenia tej „wspólnoty” chce tylko 6% Polaków. Zdania na ten temat nie ma 5% badanych.

Wniosek nasuwa się sam – nawet gdyby Unia Europejska się rozwiązała, to Polacy jako jedyni nadal będą w niej trwali.

Foto: internet