Tematyce związanej z bezpieczeństwem poświęcono trzeci zjazd Akademii Patriotyzmu. Tym razem jej słuchacze gościli w Warszawie, a wykładowcami byli red. Piotr Nisztor oraz płk dr hab. Józef Marczak. Organizatorem Akademii jest Centrum im. Władysława Grabskiego, a rolę partnera strategicznego przyjęła KGHM Polska Miedź S.A. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką.

Uczestnicy ostatniego zjazdu Akademii Patriotyzmu mieli okazję przekonać się, jak szczególną rolę pełni dziennikarstwo śledcze. To dziedzina, która wymaga szczególnego rodzaju kompetencji, wiedzy i predyspozycji, a kluczowa w niej jest odpowiedzialność za podawane fakty i kontekst, w jakim się o nich opowiada. O tym właśnie z słuchaczami  Akademii rozmawiał red. Piotr Nisztor.  Współpracownik takich tytułów jak Wprost, Życie Warszawy, Rzeczpospolita i Gazeta Polska, a także TVP i Polskiego Radia, przybliżył kulisy pracy dziennikarzy śledczych i zagrożeń, na jakie bywają narażeni. Podkreślał znaczenie śledztw z pogranicza polityki i gospodarki. Prezentując konkretne przykłady oraz okoliczności wielu tematów, które wyszły spod jego pióra, przybliżał słuchaczom realia, w jakich muszą się poruszać autorzy tekstów z pierwszych stron gazet. Żywa dyskusja oraz liczne pytania dowodzą, że tematyka wykładu jest bliska słuchaczom, a niektórzy z nich być może biorą pod uwagę pójście w ślady prelegenta.

Nie mniej emocji wywołał drugi wykład, który poprowadził płk rezerwy dr hab. Józef Marczak, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, wykładowca m.in. Akademii Sztuki Wojennej. Tematyka związana z bezpieczeństwem naszego państwa i zagrożeniami, jakie na nas czyhają, wywołała sporą interakcję słuchaczy – szczególnie w części poświęconej Wojskom Obrony Terytorialnej. Prelegent dowodził znaczenia, jakie podczas działań wojennych miały i wciąż mają jednostki obrony terytorialnej. Posługując się zarówno historycznymi odniesieniami, jak i najnowszymi doświadczeniami z pola walki, przekonywał, że takie siły to nie tylko wsparcie działań wojsk operacyjnych, ale wręcz konieczność współczesnego pola walki. W ostatniej części wykładu nie zabrakło także dyskusji o wątkach historycznych oraz geopolitycznych, które niezmiennie odgrywają dużą rolę w przygotowaniu strategii działania państw i narodów.

Zainteresowanie uczestników szeroko pojętymi kwestiami bezpieczeństwa to sygnał, że wciąż warto pogłębiać wiedzę młodego pokolenia w tym zakresie. Dotyczy to nie tylko osób wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, ale także tych, które wybiorą karierę w instytucjach publicznych czy mediach – podkreślają organizatorzy zajęć. Centrum im. Władysława Grabskiego, działając w partnerstwie strategicznym z KGHM Polska Miedź S.A., planuje kolejne zjazdy Akademii Patriotyzmu, najbliższy już 13 kwietnia w Warszawie.

Centrum im. Władysława Grabskiego