„Umarłych wie­czność dotąd trwa, dokąd pa­mięcią się im płaci”. Wisława Szymborska

Dlaczego właśnie Ty masz brać udział w Konkursie plastycznym poświęconym Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Jasne, że tylko możesz, niczego nie musisz…

13903334_1137049053007883_2232726521700411534_n

Twoja praca będzie niezwykłym oddaniem hołdu człowiekowi, który wpisał się na karty historii naszej Ojczyzny, jako ktoś wyjątkowy.

Podejmowano próby niszczenia pamięci o narodowych bohaterach. Zacierając ślady ich wielkich czynów zmierzano do przypisania zasług w walce o Polskę, o utrzymanie naszej tożsamości ludziom, którzy wielokrotnie byli katami cichych bohaterów.

„His­to­ria – świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości”. Cyceron

Rotmistrz Witold Pilecki oddał życie, by Polska była Polską.

Wielokrotnie był skrajnie wyczerpany działaniami, które miały służyć wszystkim rodakom. Nigdy się nie poddawał. Podnosił swoje zmęczone ciało i zmierzał do Mety zwanej Wolność.

Był ogniwem w pięknym łańcuchu ludzkich serc, które niosły w sobie prawdziwą miłość do kraju nad Wisłą – naszej Ojczyzny.

Wyzbył się beztroskiej radości życia w gronie Rodziny, Przyjaciół, bliskich. Nosił w sobie świadectwo prawdy, którą chciał przekazać potomnym za wszelką cenę. Cenę, której nie odda bogactwo tego świata – swoje życie.

Spoczywa na nas moralny obowiązek utrzymywania o bohaterach pamięci okazywanej w różny sposób. Poprzez przywoływanie ich nazwisk udowadniamy, że wtedy, teraz, zawsze i w nas samych drzemie wielka miłość do Polski.

Wartości naszych przodków są nam bardzo bliskie. Ich siła jest naszą siłą. Tego nas nauczyli.

„Nie po­win­niśmy odejść z tej ziemi nie zos­ta­wiając śladów, które po­lecać będą naszą pa­mięć potomności”.  Napoleon Bonaparte

„Często ma­leńki znak przy­wodzi na pa­mięć daw­ne, przyćmione długim wiekiem sprawy”. Seneka Młodszy

Poniżej linki do stront organizatorów konkursu. W nich wszystkie informacje, w jaki sposób włączyć się we wspólne dzieło:

– Międzynarodowy konkurs na plakat Rotmistrz Pilecki Bohater Niezywciężony RAPORT Z AUSCHWITZ” o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Fundacji PZU.

Regulamin konkursu na plakat

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez:

Ministra Obrony Narodowej:

Nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca.

Fundację PZU:

I miejsce: 10 000 zł,

II miejsce: 6 000 zł,

III miejsce: 4 000 zł

Podane kwoty są kwotami brutto. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o PIT podatek zapłaci Organizator.

Wyróżnienia:

Wybrany plakat stanie się okładką do angielskiej wersji „Raportu Witolda”.

Prace wyróżniające się umieszczone zostaną w Katalogu powystawowym.

Nagrody specjalne:

Jury może przyznać nagrody specjalne nieprzewidziane regulaminem.

Nagrody zostaną wręczone 19 listopada 2016 w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony.

Dodatkowych informacji udziela Jan Łepkowski Email: rpbn.posters@rtmpilecki.com.pl

 Zgłoszenie do 30 września br. Tego dnia upływa ostateczny termin przyjmowania prac.

14232379_498937156979958_2372655831344128106_n