Oglądam „Kawę na Ławę” i nie mogę wyjść ze zdumienia: czyżby jeden „trybun ludowy” przypomniał sobie o swoim „trybuństwie”, czy chce połączyć się z Kodem i Nowoczesną?

Drugi wniosek z programu to raczej rada: do spółek skarbu państwa powinien najpierw wejść kontrwywiad i zbadać umowy z ostatnich ośmiu lat, a dopiero potem CBA. Prawie wszystkie afery w Polsce oraz dziwne sprawy mają swój wątek kontrwywiadowczy.

PO twierdzi, że „nepotyzm za rządów PO i PSL” zdarzał się bardzo rzadko. Dawno się tak nie uśmiałem!