Represje policyjne wobec patriotów
za zburzony już pomnik Armii Czerwonej
w Nowym Sączu

Sprawa przed sądem w
Krakowie 5 kwietnia 2016 r.

[oskarżeni przybyli, oskarżyciel – nie !]