Kolejny już odcinek programu „Piękna i Bestia”. Tym razem Piotr Wroński i Magdalena Derucka wzięli się za temat dostępu do broni.

Statystyki są miażdżące. Polska jest jednym z  najbardziej rozbrojonych narodów. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie na 100 mieszkańców przypada 90 sztuk broni, wypadamy bardzo blado. Ale jak powinno być?

Czy w Polsce powinien być powszechny dostęp do broni? Może niekoniecznie?

Przeciwnicy wprowadzenia ustawy łagodzącej restrykcje prowadzą dyskusję opartą o kilak wytartych sloganów, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Najczęściej słyszymy, że jeżeli każdy będzie mógł pójść i kupić broń palną, bez żadnego problemu, to będziemy świadkami istnego upadku naszego narodu. Za każdym rogiem będą strzelaniny a trup będzie słał się gęsto.

Z drugiej strony mamy grono zwolenników powszechnego dostępu do broni. Niestety i w tym przypadku nie jest kolorowo. Większość z osób, które opowiadają się za złagodzeniem pzrepisów dotyczących posiadania broni, nigdy nie widziało, bądź po prostu nie miało okazji obchodzić się z bronią palną.

Piotr Wroński postanowił na swój oryginalny i mocny sposób wyjaśnić na czym polega odpowiedzialność i kultura posiadania broni palnej… Współprowadząca, według naszych ustaleń – do teraz jest w szoku. Zobacz koniecznie!