Druga Irlandia…..

Wiele osób nadal nie dostrzega upadku, klęski Państwa i Narodu.

Polskę uzaleznioną od Ruskich zamieniliśmy na Polskę uzależnioną od EU, której pokojowo oddaliśmy nasze dobra (przemysł, rolnictwo, banki, media, supermarkety itd ) jeszcze tylko nazwa pozostała, ale jak długo jeszcze ?

Oto niektóre rzetelne i realne oceny obecnej sytuacji w kraju gdzie średnia renta realna wynosi w tym roku netto 470 zł .
Czy można z tego przeżyć cały miesiąc, opłacić mieszkanie, świadczenia i lekarstwa? Stąd ci nędzarze grzebią w śmietnikach w poszukiwaniu jedzenia i zbierają puszki po piwie.
W podobnej nędzy wegetuje klika milionów emerytów otrzymując emeryturę, która średnia wynosi w kraju zaledwie – 880 zł (realna średnia emerytura netto).
– 1.420 – zł – realna średnia płaca netto.
– 1 800 000 – osób – nie objętych ubezpieczeniem medycznym.
– 5 800 000 – bezrobotnych bez prawa do zasiłku — poza rejestrem.
– 1 900 000 – bezrobotnych pobierających średni zasiłek 534 zł netto
– 520 000 – bezdomnych.
– 3 400 000 – emigrantów wyjazdy w latach 2004 – 2012.
– 390 000 – dzieci niedożywionych.
– 13 500 000 – osób żyjących poniżej minimum biologicznego przetrwania – przyjęto kryteria ONZ – dzienny wydatek na utrzymanie 1 osoby nie przekracza 2,5 $ USA.
– 93% – przedsiębiorstw państwowych „sprywatyzowanych” – zlikwidowanych.
– 98% – sektora bankowego w obcych rękach.
– 4 600 – zlikwidowanych placówek oświatowych, szkoły, przedszkola, żłobki.
– 250.000 nowych urzędników w latach 2007-2012r.
– 56.000 – samochodów służbowych – dla naczelników, dyrektorów, krawaciarzy itp.
– 5-7 – miesięcy średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty!!!
– 67 – lat wiek emerytalny.
– 2.000.000.000 zł – koszt wybudowania najdroższego w Europie stadionu w Warszawie, który nie będzie w stanie po Euro2012 zarobić na siebie. Trzeba będzie dopłacać do jego utrzymania ok. 10 milionów rocznie!
– najdroższe w Europie autostrady i najdroższe opłaty za przejazd nimi.
– najdroższa energia elektryczna w Europie.
– najdroższe ceny za gaz w Unii Europejskiej.
– najdroższe czynsze za mieszkania własnościowe.
– najdroższe prowizje bankowe i najwyższy w UE procent na pożyczki.
– najdroższe w Europie opłaty za Internet i połączenia telefoniczne.
– najdroższe leki w Unii Europejskiej.
– 90% mediów jest własnością firm zagranicznych.
– ponad 90% dużych fabryk jest własnością firm zagranicznych.
– ponad 90% marketów jest własnością firm zagranicznych.
– koncesje na gaz łupkowy są w rękach firm zagranicznych.
– obsługa energii elektrycznej jest w rękach firmy zagranicznej (Tauron).
– od maja 2016 roku cudzoziemcy będą mogli kupować polską ziemię.
– trwa próba sprzedaży polskich kopalń.
– koalicja PO-PSL juz kilka razy próbowała sprzedać polskie lasy, na razie się im nie udaje.