„Mieszkańcy Wadowic solidarni z Ratownikami Medycznymi”.