Sejm uchwalił 27 grudnia świętem państwowym.

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę zmierzającą do ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Pod oddolną inicjatywą przedstawicieli regionu wielkopolskiego w tej sprawie podpisały się samorządy z Wielkopolski, przyjmując odpowiednie uchwały: rad gmin, rad powiatów i sejmiku. Jednocześnie zebrano ponad siedem tysięcy podpisów, w tym ponad trzy tysiące internetowych

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat, niezmiennie upowszechnia wiedzę o okolicznościach i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 dla naszej Ojczyzny. Wielkopolanie nie tylko celebrują kolejne rocznice jego wybuchu, ale również na co dzień kultywują pamięć o chlubnych zasługach jego bohaterów.

„Powstanie Wielkopolskie zasługuje na szerszą, ogólnopolską promocję. I przede wszystkim zadbanie o odpowiedni przekaz w podręcznikach szkolnych, w których nie jest traktowane należycie” podkreślił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Cześć i Chwała Bohaterom.