Dzień 15 sierpnia to nie tylko kościelne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane także polskiej tradycji świętem Matki Bożej Zielnej. Od początku lat dwudziestych XX wieku to także Dzień Wojska, Dzień Żołnierza, ustanowiony oficjalnie i obchodzony od 1923 r. To wtedy Minister Spraw Wojskowych gen. Stanisław Szeptycki w rozkazie mówiącym o oddaniu hołdu obrońcom ojczyzny przed nawałą bolszewicką z lata 1920 r. napisał, że tych obrońców uosabia wojsko i każdy żołnierz. Dzięki męstwu żołnierzy i geniuszowi wodza, marszałka Józefa Piłsudskiego, doszło do zwycięstwa i przełomu w osiemnastej decydującej o losach świata bitwie – jak nazwał ją później lord Edgar Vincent D’Abernon – pod Warszawą i zablokowany został pochód zbrodniczej rewolucji w głąb Europy.

To nie jest nowe święto w polskiej tradycji. Obchodzone było do 1939 r. oficjalnie, późnej obchody możliwe były tylko tam, gdzie skupiali się Polacy poza granicami okupowanego kraju, w Wielkiej Brytanii oraz na Bliskim Wschodzie i we Włoszech, gdzie wiódł szlak bojowy II Korpusu Polskiego. Po zakończeniu wojny także w części Niemiec, gdzie stacjonowały polskie jednostki lub były skupiska polskich jeńców i robotników przymusowych. Także w idącej od wschodu, z ZSRS Armii Polskiej, mimo, a może właśnie dlatego, że była dla Stalina narzędziem omamienia Polaków i świata, święto to obchodzono – ale tylko do 1947 r.

Od 1948 r. zastąpiono ową datę tryumfu wolnej Polski i Polaków datą 12 października. Datą bitwy pod Lenino z 1943 r., jednej z największych i najbardziej bezsensownych hekatomb polskiej krwi, gdzie niewielka, niespełna jedenastotysięczna polskojęzyczna dywizja poniosła straty bojowe sięgające ponad 30 procent stanu, nie osiągając żadnego sukcesu militarnego, chociażby taktycznego, ani nawet propagandowego. Dywizją tą dowodził mianowany przez Józefa Stalina pułkownikiem i generałem Zygmunt Berling, dezerter z WP i były podpułkownik zdegradowany przez polskie władze do stopnia szeregowego, przed wojną zdjęty dyscyplinarnie ze stanowiska dowódcy pułku w Kielcach przez ówczesnego zwierzchnika, pułkownika Stefana Roweckiego, późniejszego generała „Grota”.

Święto Żołnierza 15 sierpnia obchodzone było przez lata tzw. Polski Ludowej nieoficjalnie a czasem wręcz nielegalnie przez środowiska patriotyczno-niepodległościowe. Dopiero po przemianach zapoczątkowanych w 1989 r. możliwe było przywrócenie polskiej tradycji wojskowej i niepodległościowej i od 1992 r. święto to jest ponownie obchodzone jako święto państwowe. Niestety, nie wszędzie.

W Wadowicach, gdzie nie ma garnizonu wojskowego, w tym roku nie wywieszono nawet flag na masztach czy urzędach. Hołd obrońcom ojczyzny oddał jedynie poseł na Sejm RP Józef Brynkus, pracujący m.in. w Parlamentarnym Zespole Historii i Tradycji Wojska Polskiego, który złożył wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, Pomnikiem Katyńskim a także pod tablicami pamiątkowymi 12 PPZW oraz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i 3 Dywizji Strzelców Karpackich na frontonie wadowickiej bazyliki.

– Pamięć o obrońcach ojczyzny jest naszym obowiązkiem – powiedział poseł Brynkus – bo bez ich wysiłku nie byłoby wolnej Polski, a być może także wielu z nas, obywateli wolnego państwa, dzisiaj i tutaj. Równocześnie składam najlepsze życzenia wszystkim żołnierzom Rzeczypospolitej i ich rodzinom, dziękując za ich służbę, pracę i poświęcenie dla dobra Polski.

(mic)

Składanie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej.

P1000790

P1000792

Poseł Jóżef Brynkus i Michał Siwiec-Cielebon składają kwiaty z okazji Święta Wojska Polskiego w Wadowicach

Składanie wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Katyńskim.

 

Składanie kwiatów przed pomnikiem poległych żołnierzy 12. Pułku Piechoty w Wadowicach

Poseł Jóżef Brynkus i Michał Siwiec-Cielebon składają wiązankę kwiatów z okazji Święta Wojska Polskiego przed pomnikiem Katyńskim w Wadowicach

Poseł Jóżef Brynkus i Michał Siwiec-Cielebon z okazji Święta Wojska Polskiego składają wiązankę kwiatów i oddają hołd poległym przed pomnikiem Katyńskim w Wadowicach

Składanie wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej oraz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i 3 Dywizji Strzelców Karpackich na frontonie wadowickiej bazyliki.

Poseł Jóżef Brynkus i Michał Siwiec-Cielebon składają kwiaty pod tablicami umieszczonymi na Bazylice z okazji Święta Wojska Polskiego w Wadowicach