Proszę Państwa, praktycznie każdy projekt wali się. Może to moja wina? Nie potrafię bezkrytycznie opowiedzieć się za kimkolwiek lub czymkolwiek i okazywać nienawiść przeciwnikowi politycznemu. Niestety, w Polsce muszę być koniecznie z kimś i nie mówić prawdy, ani nie usiłować nawet dyskusji. Muszę poniżać, deprecjonować, nienawidzieć i niszczyć, a najlepiej unicestwiać każdego, kto nie jest ze mną. Nie potrafię tak i tego nauczył mnie wywiad i kontrwywiad. Nie należę również do osiłków intelektu i pałki. Czasem myślę, a to w Polsce zakazane.

Tak więc, od dzisiaj zostaje wyłącznie KChT i nic więcej. Nie mam też zamiaru proponować komukolwiek jakiejkolwiek współpracy w czymkolwiek. Nic nie poradzę na typowo polskie zagrywki szeptane.

Jeśli, Państwo, chcecie, oglądajcie mnie dalej póki jeszcze funkcjonuję. Jeśli nie? To cóż? Popiszę dla siebie i „do szuflady”. Nie chcę też szkodzić nikomu, a nawet lajkowanie mnie może być szkodliwe. Zastanówcie się więc, którzy tu wchodzicie, albo oglądacie mój kanał.

Kończę też udostępnianie audycji na jakiejkolwiek grupie poza KChT.