Zielona energia, czyli energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. Właściwie nikogo już nie dziwią pojawiające się na dachach i przy domach panele fotowoltaiczne, które są jedną ze składowych przydomowej elektrowni słonecznej. Jak korzystać z energii promieniowania słonecznego i jakie są zalety tego rozwiązania?

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystanie nie wiąże się z ich trwałym deficytem, ponieważ odnawiają się w bardzo krótkim czasie. Do odnawialnych źródeł energii (OZE) zaliczamy m.in. energię promieniowania słonecznego. Żeby z niej skorzystać należy zainstalować w pobliżu domu instalację fotowoltaiczną, czyli przydomową elektrownię słoneczną. Energia promieniowania słonecznego jest najbardziej dostępnym i najobfitszym źródłem energii, dlatego można z niej korzystać na każdej prawie szerokości geograficznej. Oczywiście najlepsze efekty uzyskuje się w krajach gdzie występuje największa roczna gęstość promieniowania.

Elektrownia słoneczna – budowa i działanie

Przydomowa elektrownia słoneczna do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje energię promieniowania słonecznego. Najważniejszą składową instalacji są panele fotowoltaiczne. Wykonane ze specjalnych krzemowych płytek połączonych półprzewodnikami, mają za zadanie skupiać na sobie energię słoneczną i przekształcać ją w prąd o natężeniu stałym. Nowoczesne panele wykorzystywane przy budowie elektrowni słonecznych są praktycznie bezawaryjne, a do prawidłowego działania wykorzystują nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale również rozproszone. Dodatkowo, co ważne z punktu widzenia ochrony środowiska panele fotowoltaiczne są całkowicie biodegradowalne, co znacznie ułatwia ich składowanie po zużyciu. Kolejnym istotnym elementem przydomowej elektrowni słonecznej jest inwerter, czyli falownik. Prąd stały wytwarzany przez panele fotowoltaiczne zamieniany jest w inwerterze na prąd o natężeniu zmiennym. Dzięki nieznacznie wyższym parametrom prąd produkowany w elektrowni słonecznej jest w pierwszej kolejności przesyłany do instalacji elektrycznej. W momencie niedoboru prądu wytwarzanego z OZE, instalacja pobiera prąd z konwencjonalnej elektrowni. Oprócz dwóch najważniejszych elementów, do wykonania elektrowni słonecznej potrzeba również szeregu kabli, przełączników. Niezbędne jest również mocowanie służące do przytwierdzenia paneli do dachu budynku.

Więcej na temat budowy elektrowni słonecznej http://www.prosument-oze.eu/elektrownia-sloneczna.html

Zalety posiadania elektrowni słonecznej

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii ma bardzo dużo zalet. Przydomowa elektrownia słoneczna pozwala częściowo lub całkowicie uniezależnić się od dostaw prądu od konwencjonalnego dostawcy. Jak wiadomo na rachunek za prąd składa się wiele czynników, oprócz standardowego zużycia nalicza się m.in. opłaty za przesył energii elektrycznej. Własna elektrownia pozwala zaoszczędzić na rachunkach. Dodatkowo w przeciwieństwie do np.: elektrowni wiatrowej, instalacja fotowoltaiczna jest bezgłośna. Podczas wytwarzania energii nie dochodzi do uwalniania się do atmosfery, ziemi i wody szkodliwych związków. To bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska. Prawidłowo zainstalowana i użytkowana przydomowa elektrownia słoneczna jest bezobsługowa i bezawaryjna, a panele fotowoltaiczne mogą pracować nawet 25 lat. Jest to więc długofalowa inwestycja, której koszty zwracają się już po kilku latach użytkowania.

Panele fotowoltaiczne są już stałym elementem wyposażenia wielu polskich domów. Warto więc zainteresować się tym rozwiązaniem, szczególnie, że można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż elektrowni.