Patriotyzm – to poczucie ścisłego związku z Ojczyzną, poczucia odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo i dobrobyt. Rodzina – mały kraj, mała Ojczyzna.

Miłość do Ojczyzny zaczyna się miłość do ojca, matki, babci, dziadka, siostry, brata i innych bliskich osób. Dorastając w rodzinie patriotycznej , dziecko przemienia miłość do najbliższych w miłość do Ojczyzny, dzięki czemu staje się w przyszłości ” godnym jej synem „, przygotowanym do udziału w rozwiązywaniu jej obecnych i przyszłych problemów. Wszystko zaczyna się od rodziny. Stosunki rodzinne wpływają na relacje w społeczeństwie i są podstawą zachowania obywatelskiego, także i patriotycznego.

Dziecko widzi, jak budowane są relacje między rodzicami,rodzeństwem i dziadkami i mimowolnie te relacje akceptuje. Brak szacunku okazywany przez rodziców dla osób starszych niekorzystnie będzie wpływać na tworzenie u dziecka swoich własnych wartości moralnych i na pewno niekorzystnie wpłynie także na jego stosunek do Ojczyzny.

Najlepszym sposobem, aby zaszczepić w dzieciach miłość do Ojczyzny jest nauczyć je od samego początku miłości do ojca, matki, babki, dziadka, siostry, brata i innych bliskich osób. Rodzice i inni starsi członkowie rodziny poprzez przykład mogą skutecznie rozwinąć w dzieciach aktywną postawę, cechy przywódcze i zdolność do podejmowania odpowiedzialności za siebie.

Zaryzykuję stwierdzenie, że dziecko którego rodzina nauczy, że to jego własne żądze, pragnienia i przyzwyczajenia są najważniejsze a w życiu należy tylko brać a nie dawać, nie będzie w dorosłym już życiu obywatelem wysokiej świadomości patriotycznej z poczuciem lojalności wobec Ojczyzny. Jeśli dziecko nie nauczy się patrzeć w oczy matki, ojca, babci czy dziadka i dostrzegać w tych oczach niepokoju, smutku i radości na całe życie może pozostać nieczułym człowiekiem, który swoim bliskim przynieść może w przyszłości wiele smutku a społeczeństwu szkody.

Trzeba zawsze pamiętać,że za dziesięć – dwadzieścia lat dzisiejsze dzieci dorosną i staną się liderami w naszej Ojczyźnie. Od tego jak je wychowamy będzie zależała przyszłość nas, naszych rodzin i naszego kraju. Więc dla dobra nas wszystkich, wychowujmy i edukujmy nasze pociechy aby w przyszłości stały się wzorowymi obywatelami Rzeczypospolitej i Patriotami pisanymi przez duże „P”.

Autor: Mariusz Jankiewicz