Ja już mam dość naukowców i byłych policjantów pieprzących wszędzie o wywiadzie i kontrwywiadzie. Co oni wiedzą? Nic. Myli im się oficer wywiadu z wywiadowcą. To chore.

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała dziś byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. rez. Piotra Pytla – poinformował rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Artur Karpienko. Informacje o zatrzymaniu Pytla pojawiły się rano w mediach społecznościowych. Rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Artur Karpienko potwierdził te doniesienia.

Piotr Wroński KChT 033 Gienierały w pudle