Dowiedzieliśmy się więcej o jego skali! Wyroki TK od lat nie były stosowane … Dlaczego dotychczas nikomu to nie przeszkadzało? A to tylko czubek góry lodowej, krętactwa sięgają podstaw – czas najwyższy powiedzieć to publicznie, ten wycinek życia prawnego w ogóle nie dotarł do dyskursu publicznego. Od 1997 roku żyjemy w stanie systemowego łamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – a więc w stanie bezprawia. Król jest nagi!

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nigdy nie weszła w pełni w życie. Nigdy nie został urzeczywistniony Jej duch przejawiający się w hierarchii Jej przepisów. Nigdy nie urzeczywistniło się Jej przełomowe przesłanie zawarte w art. 8: „Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio …”

Nadal dominuje stalinowska doktryna prawna odwróconej hierarchii wartości – rutyna prawna poprzedniego systemu. To jest czytelne, ale tylko dla tych, którzy przeczytali Konstytucję. A 96% rodaków Jej nie czytało (wynik moich ankiet 2013-14). Skąd więc mają wiedzieć?

To było czytelne podczas obydwu rozpraw i całej tej wrzawy … podziwiam kunszt prawny PIS-u, jestem rozczarowany postawą Sędziów TK –  myślę, że uśpieni arogancką rutyną i uprzywilejowaniami nie sprostali zadaniu.

Byli Sędziowie TK bronią stanu dotychczasowego – bronią więc bezprawia. Uniwersyteccy Profesorowie wydziałów prawnych również. Media dodają oliwy do ognia.

Problem konstytucyjny zamiast zostać rozwiązany konstytucyjnie przeistoczył się w histeryczną bijatykę pogłębiającą bezprawie. Brak powszechnej znajomości Konstytucji pogłębia się, tym samym pogłębia problem. Nie można go pozostawić „konstytucjonalistom” bo to sprzeczne z samą Konstytucją. Niestety, nikt tego nie zauważa …

Profesorowie prawa i byli Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wcześniej nic nie zauważyli? Nie zauważyli istotnej zmiany jaką przyniosła Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1997? Nie zauważyli artykułów 8, 13, 30, 31, 64 KRP??? Nie zauważyli nowej, obowiązującej hierarchii wartości oraz nowego przesłania Konstytucji? Dlaczego?

W naukach szkolnych Konstytucję traktuje się powierzchownie, pomija Jej najistotniejsze cechy, ogranicza wiedzę do ustroju Władz Rzeczpospolitej.

Na uniwersyteckich wydziałach prawa nauka też nie zmieniła swojego charakteru (Leszek Garlicki – Polskie Prawo Konstytucyjne wyd. 14, 2010 r.).

Na konferencji „Prawo Konstytucyjne podstawą innych dziedzin prawa” Uniwersytet Łódzki 2014 r. prof. Jerzy Safian, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego (1998-2006) ujawnia i kompromituje świadomość środowiska naukowego –  cyt. z pamięci: „Jeszcze dziesięć lat temu nie odczuwałem żadnej potrzeby odnoszenia się (w wyrokach) do ustawy zasadniczej, dzisiaj …” A więc w roku 2004, prof. Safian, będąc Profesorem, Sędzią i Prezesem Trybunału Konstytucyjnego nie „odczuwał żadnej potrzeby odnoszenia się do Konstytucji”

Niebywałe – możliwe tylko tam, gdzie panuje bezprawie, gdzie prawo zastępuje się „autorytetem Sądu” – wybrany do TK Prezes NSA Roman Hauser pod pretekstem ochrony „autorytetu Sądu” osłaniał  Sędziów WSA w Lublinie (Sygn. Akt II 182/13), którzy między innymi:

  1. otwarcie podważali moc prawną Konstytucji
  2. wyśmiewali się z Konstytucji
  3. poświadczali nieprawdę

Stosowne fakty, dowody, wyjaśnienia dostarczę, przedstawię również świadków.

Na jakiej podstawie prawnej i w granicach jakiej doktryny działają Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? To rutyna czy przypadek? Rutyna!

Czas na wnioski. Konstytucji brońmy. Sędziów nie. Konstytucja bo to najlepszy, najbardziej ludzki, wolnościowy i humanitarny akt prawny na świecie, wyraża pozytywny, humanistyczny dorobek całej ludzkości. Nic lepszego Polsce się nie przytrafiło.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej … jest piękna. Na tle tej całej wrzawy jedynie Ona broni się, pokazuje swoją urodę i delikatną moc. Jest prosta, łatwa, wystarczająco szczegółowa i wystarczająco ogólna, mądra, każdy może i powinien Ją stosować – nie tylko konstytucjonaliści! To nieprawda, że tylko oni – to łgarstwo, przeżytek i … niekonstytucyjna praktyka.

Ruch Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości od dawna wskazuje na inną, kluczową perspektywę: to nie Instytucje ani Konstytucja, to  postawa moralna, zawodowa i etyczna a także kultura i kwalifikacje Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz jest przyczyną mizerii i bezprawia.

Przedstawiamy wiedzę i analizy a także propozycję naprawy z perspektywy ludzi doświadczonych bezprawnymi działaniami Sędziów. To kwestia wiedzy i świadomości …

Konstytucja tak. Łamanie Konstytucji nie. Ruch Społeczny ku Praworządności i Sprawiedliwości szanuje Konstytucję, Urząd Prezydenta, Trybunał Konstytucyjny również …

Czy TK stanął na wysokości zadania? Nie. Wspiął się na swe wyżyny ale pod presją kamer oraz wyjątkowego kunsztu prawnego przeciwnej strony. Jednak nie wypełnił swego  konstytucyjnego zadania – jeszcze nie zaczął rozpoznawać, odróżniać i oddzielać, zadań państwowych od konstytucyjnych – TK ma stać na straży Konstytucji a nie Państwa!

Tak dalej nie może być. Wiele trzeba zmienić – najwięcej jeśli chodzi o kwalifikacje moralne i zawodowe Sędziów, Urzędników i Przedstawicieli Władz, upowszechnienie wiedzy konstytucyjnej oraz prace naukowe – zrozumienie obowiązującej, konstytucyjnej hierarchii wartości oraz przegnanie stalinowskiej doktryny prawnej.

Należy powołać, w ramach ustawy o WZORCACH, Instytut Sąd nad Sędziami, Urzędnikami i Przedstawicielami Władz oraz Obywatelski Trybunał. To pomoże, oczyści metodami pozaprawnymi (nie mylić z bezprawnymi) i pozapolitycznymi. Metodami znanymi w naukach ścisłych.

Do takiego konfliktu nie powinno dojść, to konflikt na bazie niskiej kultury prawnej. Wstyd!

Jednak mógłby stać się dobrym początkiem dla uzdrowienia …

Autor: Waldemar Deska