Obecna sytuacja gospodarcza

Według ogłoszonych na początku roku danych Czeskiego Urzędu Statystycznego wzrost gospodarczy Republiki Czeskiej w 2014 roku wyniósł 2,0%. Wcześniejsze prognozy i oczekiwania były nieco wyższe, albowiem zakładano wzrost na poziomie 2,5%. Nieznaczny spadek związany był z gorszym III i IV kwartałem, kiedy to nastąpiło napięcie gospodarcze na linii Rosja i UE. Czynnikiem, który wpływa na gospodarkę Czech jest w szczególności popyt zagraniczny. Ponadto nastąpił wzmożony okres produkcji pojazdów motorowych, maszyn oraz urządzeń. Konsekwentna polityka finansowa i fiskalna czeskiego rządu sprawia, że na 2015 i 2016 rok prognozowany jest dalszy wzrost gospodarczy.

Reformy gospodarcze, napływ kapitału

Pod względem wielkości PKB Czechy stanowią drugą po Polsce gospodarkę w naszym regionie. Stopa bezrobocia na przełomie 2014 i 2015 roku wyniosła 7,5%. Inflacja w tym samym okresie utrzymywała się na niskim poziomie rzędu 0,1%. Reformy gospodarcze sprawiły, że Czesi mogą pochwalić się niższym deficytem budżetowym niż Polska, a także wyższym współczynnikiem PKB per capita. Podobnie jak w przypadku Polski, również Czechy stały się niezwykle atrakcyjnym krajem dla zagranicznych inwestycji. Ma to ogromny wpływ nie tylko na wzrost PKB, lecz także na pozycję oraz popularność kraju w oczach inwestorów. Obok tego korona czeska nie jest podatna na gwałtowne wahania kursów, co stabilizuje płynność finansową.

Jeden z przykładów w Europie

Republika Czeska jest jednym z krajów w Europie, na jakim warto się wzorować. Zarówno transformacja po 1989 roku, jak i aktualne reformy sprawiają, że jest to kraj o stabilnej oraz rosnącej pozycji gospodarczej.