W środę (14.10.2015r.) został zaatakowany informatycznie portal Gazety internetowej GłosGminny.pl, który należy do wiodących mediów niezależnych w Polsce. – Aktualnie brak jest możliwości korzystania z serwisu. Trwają prace techniczne zmierzające do przywrócenia łączności z gazetą – informuje nas Mariusz Czarnecki, redaktor naczelny portalu Glosgminny.pl.

Atak, to odwet za ujawnianie faktów o których media brudnego ścieku nie piszą. – Jesteśmy wręcz pewni, że atak był inspirowany przez osobę bądź grupę osób niezadowolonych z treści artykułów jakie pojawiały się na portalu. Gazeta publikuje treści nie zawsze opisujące w sposób korzystny aktualny stan rzeczy w Naszym kraju. Nasi dziennikarze nie schlebiają władzy. Piszemy w sposób bezkompromisowy o potrzebach zmian systemowych w Polsce – mówi Czarnecki dziennikarzom portalu Pressmania.pl

Sprawa trafi do prokuratury. – Trwają prace techniczne mające na celu przywrócenie portalu w sieci. Jednocześnie wydawca portalu rozważa zgłoszenie zawiadomienia do prokuratury zapowiada redaktor naczelny portalu Glosgminny.pl

Błąd łączenia z bazą danych

Nie pozwolimy zamknąć ust niezależnym dziennikarzom. Wszystkich nas nie zamkniecie. Mówimy stanowcze STOP CENZURZE w każdej postaci. Ta skompromitowana władza musi odejść. Polska potrzebuj dobrej zmiany!

Potrafisz Polsko!