Migracja jest częścią doktryny dżihadu. Migracja jest tak ważna dla islamskiego kalendarza, że cały kalendarz opiera się na Hidżra, migracji Mahometa z Mekki do Mediny.

Dlaczego? Ponieważ to migracja prowadziła do utworzenia dżihadu w Medinie. I to właśnie dżihad doprowadził do zwycięstwa Islamu. 

W przeszłości Muzułmanie głównie zajmowali kraje islamskie. Dzisiaj, nową polityką jest migracja do krajów „Kafir” i przenikanie do ich lokalnej polityki. To jest „Dżihad” pieniędzy, pisania i mówienia. Ich polityką jest wprowadzenie Szariatu w kulturze „Kafir”. Przykładem jest używanie islamskich pieniędzy do powstawania wydziałów na uczelniach wspierających Szariat i nigdy nie krytykujacych Islam. 

Hidżra i inne działania oparte są na intencji.
Prorok (salallahu alejhi ła sallam) powiedział: ” Zaprawdę, działanie związane jest z intencją, i zaprawdę, każdy otrzyma to co jest mu przeznaczone. Ten, kto emigruje dla Allaha i Jego Wysłannika, to jego emigracja jest do Allaha i Jego Wysłannika. Ten, kto emigruje dla przyziemnych celów, lub dla kobiety, którą chce poślubić, to jego emigracja jest do tego, dla czego emigrował.” ( ” Sahih ” Al-Buchari i Muslim )
Ibn Qudama ” Al-Mugni ” tom13 str.151
” Ludzie ze względu na ich zależność wobec emigracji, dzielą się na trzy grupy:

1. Ci, dla których hidżra jest obowiązkowa. Którzy nie mogą jawnie praktykować swojej religii, lub nie mają możliwości wypełniania jej obowiązków znajdując się wśród niewiernych, a mają zdolność i możliwość emigracji.
” Zaprawdę, kiedy aniołowie zabierają dusze tych, którzy sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość, mówią: ” W jakim stanie byliście? ” Oni powiedzą: ” Byliśmy uciśnionymi na ziemi.” Powiedzą: ” Czy ziemia Allaha nie była dość rozległa, żebyście mogli wędrować po niej? ” Otóż dla tych Gehenna będzie miejscem schronienia. A jakże to nieszczęsne miejsce przybycia.” (s. 4 a. 97)

2. Ci, którzy nie maja obowiązku emigrować. Kto nie ma sposobności jej realizacji z powodu choroby, lub przymusu pozostania tam gdzie przebywa, czy z powodu liczby kobiet i dzieci. ” Wyjątkiem są ci uciśnieni spośród mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy nie są zdolni do jakiegoś podstępu ani też nie są poprowadzeni drogą prostą. Tym, być może, odpuści Allah!” ( s.4 a.98-99) Emigracja nie jest obowiązkowa z powodu niemożności jej realizacji.

3. Ci, dla których jest rekomendowana, lecz nie obowiązkowa. Kto może jawnie praktykować swoją religię żyjąc w kraju niewiary i jest w stanie emigrować. Hidżra jest dla niego pożądana celem walki z niewiernymi, zwiększenia liczby muzułmanów i pomocy im, a z drugiej strony, aby nie zwiększać liczby niewiernych, nie przebywać z nimi i nie oglądać potępionych żyjąc wśród nich. Emigracja nie jest dla niego obowiązkowa, ponieważ ma możliwość wypełniania swoich religijnych obowiązków.”-
Muhammad ibn Said ibn Salim Al-Kahtani

Czy nie jest zastanawiające, że Arabia Saudyjska nie przyjęła jeszcze ani jednego uchodźcy w Syrii. Jednak właśnie zaproponowała alternatywę. Saudowie zaoferowali sfinansowanie budowy 200 meczetów w Niemczech, gdzie mogliby się modlić azylanci…????

Podejrzana propozycja? Zamiast budować w Europie meczety, Arabia Saudyjska powinna wreszcie pomóc swoim braciom w wierze. I przyjąć ich do siebie. Aspirują do roli przywódcy Sunnitów. A czy tak zachowuje się przywódca??? Czy po prostu chodzi o coś zupełnie innego?

Nie dajmy się wziąć na zmanipulowane zdjęcia „uchodźców”, na których są głównie kobiety. Porażająca większość tych ludzi – w realu – to młodzi faceci, którzy zachowują się roszczeniowo oraz agresywnie.

W ich kulturze takie zachowanie jest przyjęte, a nawet pożądane – bo islam – czy w ogóle tamten rejon świata – tak kształtuje postawę męską. W zderzeniu z naszą kultura – może być tylko bum!

Nic nie zawdzięczamy tamtemu światu czy rejonowi, innymi słowy. Nie mamy też żadnych rachunków z Afryką. Już raz mieliśmy z tym fantem problem, rozwiązany we wrześniu 1683 roku.

Kafir (arab.: كافر – kāfir; w l. mn. كفّار– kuffār) – w islamie niejednoznacznie rozumiany termin, tłumaczony najczęściej jako „niewierny”.

We wczesnośredniowiecznym języku arabskim, użytym w Koranie wyraz ten określa osobę która „ukrywa lub zaprzecza prawdzie (religijnej)”.

Zdecydowana większość szkół teologicznych określenie kafir stosuje do wyznawców religii innych niż islam.

https://youtu.be/JlKfQB6y0AM