Na dzień 1 maja 2015 zaplanowano I Rajd Konny trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz. Organizatorami przedsięwzięcia są Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie – Kawaleria Małopolska i Stowarzyszenie Auschwitz Memento/Projekt Pilecki.

I Rajd Konny trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz - plakatProgram Rajdu wygląda następująco:

godz. 8:30 – przyjazd uczestników na parking po byłym PKS – wjazd z ul. Więźniów Oświęcimia na terenie Obozu Auschwitz.

godz. 9:00 – zapalenie znicza pod ścianą śmierci na terenie Obozu.

godz. 9:10 – wyjazd uczestników rajdu z Obozu w kierunku rzeki Soły ulicą St. Leszczyńskiej.

godz. 9:30 – przemarsz bulwarami nad Sołą do Rynku w Oświęcimiu.

godz.11:00 – prezentacja sylwetki rtm. Witolda Pileckiego oraz projekcja filmu „Ucieczka z piekła” w Domu Ludowym w Bobrku.

godz.12:00 – przybycie Ułanów do Domu Ludowego w Bobrku.

godz. 14:00 – postój na terenie Skansenu w Wygiełzowie Babicach i spotkanie z młodzieżą i władzami gminy.

Godz. 16:00 – Klasztor oo. Bernardynów w Alwerni – projekcja filmu „Ucieczka z piekła” i prezentacją sylwetki rtm. Witolda Pileckiego.

godz. 17:00 – Zakończenie rajdu przy Klasztorze wraz z nabożeństwem majowym w Klasztorze oo. Bernardynów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie.  Polecamy również rozmowę z Bogdanem Wasztylem, współorganizatorem Rajdu. W rozmowie wspomina film, który ma być wyświetlony właśnie w ramach I Rajdu Konnego trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz.