Po wystąpieniach burmistrza Wadowic Klinowskiego życzącego jego mieszkańcom energii z kosmosu, profanującego Święta Bożego Narodzenia i uderzającego w wierzących katolików, po sprowadzeniu do Wadowic naczelnego geja RP wraz z jego progresywnymi kolegami z samorządów, po jego czynnym udziale w tzw. czarnym proteście, prowokacyjnej fotografii „kobiet w czerni” pod krzyżem w Sali sesyjnej samorządu Wadowic – domagających się tzw. wolnego wyboru do aborcji, wydawało się, że nic nie może już Wadowiczan zdziwić.

Tymczasem na Facebooku stworzone zostało wydarzenie nie wiadomo przez kogo – prawdopodobnie fejkowe profile. Osoby te bowiem nawoływały do uczestnictwa w mistrzostwach Polski w szkalowaniu papieża Jana Pawła II. Miejscem tej haniebnej akcji mają być Wadowice.

Trudno wiązać tego fejka – bo zakładam, że takie były to konta fejsbukowe – z burmistrzem Klinowskim, ale niestety pewne koincydencje między tymi postawami są. Tym co je łączy – to śmiałość prowokatorów i osób obrażających uczucia religijne, którzy nie boją się ani społecznego ostracyzmu, a ni też działań organów ścigania.

Miejmy nadzieję, że w tym przypadku polska prokuratura będzie mniej pobłażliwa, niż w przypadku wadowickiego burmistrza i po wykryciu twórców fejka, zostaną oni postawieni przed obliczem sprawiedliwości, a ta przykładnie ich ukarze. Pisał o tym portal WPROST w artykule pt. „Organizują na Facebooku zawody w obrażaniu papieża Jana Pawła II. Sprawą zajmie się prokuratura?„.

Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjaAutor: dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z Ruchu Kukiz’15 w okręgu 12 (małopolska zachodnia, powiaty: myślenicki, wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski). Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę: Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.

Fot. portal glosgminny.pl