Wadowice już miały telewizyjnego klauna. Jednak nowy jest mniej śmieszny. Człowiek, który „oszukał” wszystkich w Wadowicach, a szczególnie swoich wyborców robi z siebie błazna. Jeszcze sam tego nie widzi, bo pycha zawsze kroczy przed upadkiem. A zatem trzeba rzucić doktorowi koło ratunkowe? A jak to najlepiej zrobić? Wypunktować blamaż burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego w programie „Region” TVP Kraków:

1. okrojenie kursów dowożących ludzi na dworzec busowo/autobusowy – „okrojenie usługi o kursy niedzielne”.
2. co w efekcie podnosi wartość kursu do ok. 15 zł – zmniejszenie liczby kusów do 4714.
3. operowanie przez burmistrza Wadowic pojęciem „wolny rynek” świadczy o niezrozumieniu przez niego zasad funkcjonowania wolnego rynku. To Urząd Miasta dostosował się (zmniejszył liczbę kursów) do warunków przewoźników, a nie oni do warunków UM. Podobnie wygląda sprawa rezygnacji z wymogu posiadania przez busy 2 drzwi.
4. graniczy z głupotą stwierdzenie burmistrza, że wątpi, iż mieszkańcy gminy Wadowice i i okolicy chcą jeździć do szpitala w niedzielę, a jak muszą??
5. no i tradycyjny motyw: radni są niedouczeni, a jaki jest burmistrz douczony, gdy stanowisko RIO określa raz mianem: wszczęcia procedury, a innym razem: postanowieniem.
6. Tu mnie zaskoczył swoimi wpływami, gdy mówi, że proponował GDDKiA, że załatwi im przejście przez obszar Natura 2000. Gdzie i skąd ma takie wpływy?
7. Inne warianty BDI – przez istniejącą w Wadowicach obwodnicę – co zaproponowano GDDKiA, na jej prośbę
8. Wadowice świetnie się rozwijają – co widać po wpływających do budżetu podatkach i wynikach przedsiębiorstw – takie ma stanowisko pan burmistrz.
9. Tereny przemysłowe w mieście są po jego północnej stronie i tam, jak twierdzi burmistrz Mateusz Klinowski powinna biec BDI.
10. wg Pana burmistrza BDI istnieje i jest nią linia kolejowa Kraków – Bielsko. Należy w nią zainwestować, bo wg niego na to są środki.

A może mi nie wierzycie? Posłuchajcie gościnnych występów burmistrza z papieskiego miasta w TVP Kraków (tutaj). Ten czas nie będzie stracony. Sami zobaczycie, że ten człowiek, który kreował się na wizionera nie ma pojęcia o zarządzaniu miastem i pieniądzem publicznym.

Jednocześnie informuje publicznie, że czekam na realizację postulatów i zawiadomienia, które miały być kierowane do prokuratury, bo jak onegdaj mówił Klinowski: Wadowicami „rządzi złodziej”. A więc pytam: kiedy zobaczymy dowody na potwierdzenie tych słów? Panie Burmistrzu minął już ponad rok pańskich rządów, a Pan dalej nie ma nic? Czy zatem to też był blef? Jak wszystkie pana postulaty wyborcze?

Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjaAutor: dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z Ruchu Kukiz’15 w okręgu 12 (małopolska zachodnia, powiaty: myślenicki, wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski). Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę: Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.:Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.

Fot. Mariusz Czarnecki/ Glosgminny.pl