Polska na węglu stoi, ale import rośnie a wydobycie spada. – Import węgla zza granicy nadal jest na wysokim poziomie. Nie po to przecież rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wynegocjował w Unii Europejskiej dobre warunki dla węgla, by wypychać z rynku polski surowiec i zastępować go tym importowanym z Rosji! – podkreślają związkowcy z Sierpnia 80 w piśmie skierowanym do ministra Sasina. Jednocześnie deklarują, że głęboko wierzą, że podjęte działania pozwolą szybko rozwiązać problem olbrzymich zwałów węgla przy kopalniach. I dzięki temu widmo zatrzymania tych kopalń oraz wysłania górników na przymusowe postojowe się nie ziści. Według szefa WZZ Sierpień 80 należy wprowadzić rozwiązania systemowe tak, aby uniknąć tego typu problemów raz na zawsze.

Pełna treść listu do wicepremiera Jacka Sasina poniżej.

 

Katowice, 13 stycznia 2020 roku

JACEK SASIN
                             Wiceprezes Rady Ministrów
                                       Minister Aktywów Państwowych

 

Panie Premierze,
Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” z satysfakcją przyjęła Pańskie dzisiejsze (13.01.2020) wystąpienie w Radio Plus, gdzie zapewnił Pan m.in., że jeszcze w tym tygodniu postara się Pan rozwiązać problem zwałów węgla zalegających przy kopalniach. Ponadto stwierdził Pan Premier, że monitoruje sytuację od kilku dni, od momentu, kiedy dostał informację, że taka sytuacja ma miejsce. Jako, że zawiadamiającym o problemie był WZZ „Sierpień 80”, wyrażamy swoje zadowolenie z szybkiej reakcji na nasze pismo. Świadczy to wyraźnie o tym, że górnictwo i górnicy traktowani są poważnie.

Głęboko wierzymy, że podjęte działania pozwolą szybko rozwiązać problem olbrzymich zwałów węgla przy kopalniach i widmo zatrzymania tych kopalń oraz wysłania górników na przymusowe postojowe się nie ziści. Uważamy przy tym, że należy tu wprowadzić rozwiązania systemowe tak, aby uniknąć tego typu problemów raz na zawsze.

Sytuacja branży górnictwa węglowego jest bardzo zła. Import węgla zza granicy nadal jest na  wysokim poziomie. Nie po to przecież rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wynegocjował w Unii Europejskiej dobre warunki dla węgla, by wypychać z rynku polski surowiec i zastępować go tym importowanym z Rosji! Import ten jest nadal bardzo wysoki i zagraża funkcjonowaniu naszych kopalń, chociaż przedstawiciel rządu odpowiedzialny za górnictwo bagatelizuje tę sytuację, stwierdzając publicznie, że import spada. Mówi to w okolicznościach, kiedy na zwałach polskich kopalń zalega rekordowo dużo węgla, co zagraża ich prawidłowemu funkcjonowaniu, a spadający import w roku 2019 przyrównywany jest do sytuacji z roku 2018, kiedy import ten był rekordowo wysoki. Jak można cieszyć się ze spadającego importu, kiedy jego wielkość jest nadal tak wysoka, że zagraża funkcjonowaniu polskich kopalń i o wiele milionów ton przewyższa import z czasów, kiedy polskim górnictwem zarządzała nieprzychylna mu ekipa Donalda Tuska?!

W piątek 10 stycznia br. z udziałem odpowiedzialnego za górnictwo Ministra Adama Gawędy odbył się Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Podczas tych obrad strona społeczna ponownie bezskutecznie wnioskowała o przedstawienie wykazu spółek Skarbu Państwa i spółek od nich zależnych, które uczestniczą w procederze importu węgla z Rosji do Polski, nie tylko by zastępować polski węgiel rosyjskim, ale i by nim dalej obracać i na nim zarabiać. Niestety, minister Adam Gawęda nie był w stanie udzielić żadnych informacji na temat spółek Skarbu Państwa sprowadzających węgiel z Rosji, pomimo tego, że na poprzednim posiedzeniu Zespołu Trójstronnego jednoznacznie się do tego zobowiązał. Wyjaśniło się tylko, że sprawa nie dotyczy spółki Węglokoks, która sprowadziła śladowe ilości obcego węgla i zrobiła to na wyraźne zapotrzebowanie spółek energetycznych, ale przede wszystkim innych spółek zależnych od Skarbu Państwa. Nazwy tych spółek oraz ilość zaimportowanego przez nie węgla muszą być ujawnione, a menedżerowie tychże muszą ponieść jak najsurowsze konsekwencje za działania przeciwko Polskiej Racji Stanu i polskiej gospodarce.

Raz jeszcze podkreślamy, że branża węglowa wymaga systemowych rozwiązań, do których my jesteśmy przygotowani. Rzecz nie dotyczy tylko Polskiej Grupy Górniczej, ale także i innych spółek węglowych. Tauron Wydobycie znalazł się w zapaści nie tylko poprzez niedoinwestowanie w latach 2014-2016 (jak raczył Pan napisać w odpowiedzi na wcześniejsze pismo WZZ „Sierpień 80”), ale ta fatalna sytuacje jest też efektem fatalnej polityki prowadzonej w tej spółce w latach kolejnych, przez co zmarnowano ogrom środków publicznych. Istnieje wszelkie prawdopodobieństwo, że sprawa ma wątek kryminalny i jest badana obecnie przez odpowiednie służby. Również sytuacja Jastrzębskiej Spółki węglowej nie jawi się dobrze. W ostatnich dniach Zarząd JSW podjął decyzję o przeznaczeniu 700 mln zł z Funduszu Stabilizacyjnego na wydatki bieżące, co świadczy o problemach finansowych spółki. Także na zwałach tej spółki zalegają ogromne zwały węgla energetycznego.

Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” po raz wtóry wyraża zadowolenie z szybkiej reakcji Ministerstwa Aktywów Państwowych na problem zwałów węgla i wyrażoną gotowość do rozwiązania sytuacji. Podkreślamy, że to muszą być wprowadzone rozwiązania systemowe.

Panie Premierze, strona społeczna wnosi o jak najszybsze spotkanie z Panem celem pilnego omówienia trudnej sytuacji, w której znalazła się branża wydobywcza węgla w Polsce i wypracowanie systemowych rozwiązań, które powinny być jak najszybciej wprowadzone.

/ za Komisję Krajową /
BOGUSŁAW ZIĘTEK
Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”