Adam Macedoński i Janusz Grzesz śpiewają polskie pieśni historyczne i listopadowe

1