Czasem wypracowanie porozumienia jest trudne, ale konstruktywna  dyskusja buduje porozumienie, które służy nam wszystkim – pisze Burmistrz Karol Rajewski w oświadczeniu skierowanym do mieszkańców. – Obejmując urząd Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki byłem świadom, że przyjdzie nam wszystkim dźwigać ciężar prawie 16 milionowego zadłużenia i niewiele uda się zrobić. Mimo to startowałem w wyborach, aby zmieniać gminę. Nie miałem jednak świadomości, bo i nie mogłem mieć o sytuacji finansowej oraz wielu problemach w gminie – podkreśla samorządowiec, który jako pierwszy w Polsce postanowił przekazać 50% swojego wynagrodzenia młodym ludziom ze swojej gminy. Jednocześnie Burmistrz podkreśla, że bierze pełna odpowiedzialność za trudne decyzje na siebie i prosi mieszkańców o współpracę oraz wyrozumiałość.

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki

Drodzy mieszkańcy,

Minęło już pięć miesięcy mojej pracy na stanowisku Burmistrza Gminy i Miasta Blaszki. Był to okres wytężonej pracy, nauki, wielu analiz, czas trudnych ale przemyślanych decyzji, które choć dzisiaj mogą wydawać się bolesne i czasem niezrozumiałe to z całą pewnością przyniosą pozytywne zmiany. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom oraz radnym za wyrozumiałość i przychylność dla wielu moich inicjatyw. Czasem wypracowanie porozumienia jest trudne, ale konstruktywna  dyskusja buduje porozumienie, które służy nam wszystkim. Obejmując urząd Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki byłem świadom, że przyjdzie nam wszystkim dźwigać ciężar prawie 16 milionowego zadłużenia i niewiele uda się zrobić. Mimo to startowałem w wyborach aby zmieniać gminę. Nie miałem jednak świadomości bo i nie mogłem mieć o sytuacji finansowej oraz wielu problemach w gminie. Miałem szereg planów i pomysłów, ale po dogłębnej analizie wiem, że już dziś muszę przeprosić mieszkańców mojej gminy, że ich realizacja się odwlecze, a czasem nie będzie możliwa w ogóle ze względu na stan finansowy i organizacyjny gminy. Oszczędzanie zacząłem od siebie przekazując połowę wynagrodzenia na rzecz młodych ludzi z terenu naszej gminy. Wiem, że to kropla w morzu potrzeb ale ważny sygnał dla mieszkańców, że jestem burmistrzem nie dla pieniędzy czy pochlebstw.
Jestem gospodarzem tej gminy i z cała odpowiedzialnością biorę na siebie ciężar trudnych decyzji, które muszę podjąć. Oczekuję, że będę mógł liczyć w takich przypadkach na wsparcie i współpracę z Radą. Przepraszam wszystkich, których pewnie zawiodę ale proszę o też  o wyrozumiałość. Są to decyzje konieczne. Postaram się aby były zrozumiałe i czytelne.

  1. Jedną z najtrudniejszych decyzji jest bez wątpienia podwyżka opłat za śmieci. W poczuciu prawnego obowiązku sprawowania nadzoru nad finansami gminy zawiadomiłem Regionalną Izbę Obrachunkową o przewidywanym braku środków w budżecie gminy na odbioru i zagospodarowania odpadów. Sytuacja jest na tyle poważna, że jesteśmy zmuszeni do tej podwyżki. To bardzo niepopularna i trudna decyzja, która dotknie nas wszystkich, ale nie stać nas na dopłacanie do kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów czy obsługi administracyjnej systemu. Przepraszam za tą decyzję i choć o podwyżkach w ostateczności zadecydowała Rada to z całą odpowiedzialnością biorę na własne barki ciężar tej bolesnej ale odpowiedzialnej decyzji. Nie mamy moralnego prawa oszukiwać społeczeństwa i mówić, że jest dobrze jeśli tak nie jest. Razem budujemy nasza gminę i zapewniam, że nie jest to gmina burmistrza, tylko gmina nas wszystkich. Dlatego na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za to jak nasza gmina będzie wyglądała za 5, 10 czy 20 lat. Nie ukrywam, że bardzo bym chciał podejmować tylko łatwe i popularne decyzje, ale nie mogę niestety postąpić inaczej bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem, gospodarzem tej gminy, a prawdziwy gospodarz musi potrafić podejmować trudne decyzje.
  2. Taką decyzją było m.in. odwołanie dyrektora Centrum Kultury i znalezienie odpowiedniej osoby, która podźwignie ciężar realizacji zadań z zakresu kultury. Jestem przekonany, że to była bardzo dobra decyzja. Centrum Kultury będzie bardziej dynamiczne i bliżej ludzi. W najbliższym czasie będę prosił Radę o wyrażenie zgody na przekształcenie Centrum Kultury na Centrum Kultury i Sportu. Pozwoli to zracjonalizować wydatki na kulturę i sport, a co najważniejsze szybciej i lepiej diagnozować problemy oraz pomagać w ich rozwiązywaniu.
  3. Jako Burmistrz ale przede wszystkim nauczyciel z 15 letnim stażem pracy chciałbym także przeprosić nauczycieli i rodziców za wydane przeze mnie zarządzenie dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016. Problem oświaty niestety dotyka nas wszystkich i jako gospodarz tej gminy nie mogę przymykać oczu na demografię i wynikające stąd problemy. Dlatego koniecznym było wydanie wytycznych, aby zarządzanie oświatą było czytelne i przewidywalne. Nie ukrywam, że w budżecie gminy było zabezpieczone 200 tys. zł na likwidację szkół jednak nie poprosiłem Rady na uruchomienie tej rezerwy i nie zrzuciłem na Radę odpowiedzialności za ewentualną decyzję o likwidacji placówek. Wziąłem na siebie ciężar racjonalizacji systemu oświaty  i zdecydowałem, że lepszym rozwiązaniem będzie wydanie zarządzenia z wytycznymi dla dyrektorów. To zarządzenie nie likwiduje szkół, ale zapewne będzie sygnałem dla wielu szkół i rodziców. Nie uciekniemy od problemu oświaty w naszej gminie. Świat idzie z postępem i niestety w takich niełatwych czasach przyjdzie naszym dzieciom konkurować na rynku pracy. Dlatego niezmiernie ważnym jest zdobycie wykształcenia w placówkach, które oferują szeroki wachlarz zajęć, mają sale gimnastyczne, nowoczesne pracownie komputerowe. Już dziś obserwujemy w wielu szkołach w naszej gminie, że lokalny patriotyzm schodzi na drugi plan. Rodzice decydują się na wysyłanie dzieci do znacznie oddalonych placówek w Gruszczycach, Błaszkach czy Kalinowej, a nie do szkół w swojej miejscowości. Trzeba sobie uzmysłowić, że szkoła to nie budynek, ładne otoczenie czy nauczyciel. Szkoła to przede wszystkim uczniowie. Jak ich nie ma, na nic zda się zaklinanie rzeczywistości. Dlatego proszę o samorefleksję zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz o zrozumienie powagi sytuacji. Proszę również o przekazywanie tylko sprawdzonych informacji bez manipulacji podważającej zaufanie do władzy i godzącej w interes nas wszystkich. Sam pamiętam jak brakło dla mnie godzin w mojej szkole i zostałem wysłany na ulicę, żeby przeprowadzać bezpiecznie dzieci przez drogę. Nie użalałem się i nie protestowałem. Z pokorą przyjąłem decyzję Dyrektora. Jednakże rozumiem rozgoryczenie, żal nauczycieli, złość rodziców i chciałbym za to przeprosić, ale jeśli chcemy budować nasz wspólny dom jakim jest nasza gmina to każdy z nas musi iść na jakieś ustępstwa. Jeśli teraz się zatrzymamy i wystraszymy trudnych decyzji to doprowadzimy do nieodwracalnej zapaści finansowej w naszej gminie, za którą zapłacimy wszyscy. Pragnę poinformować również, że jestem zmuszony zawiadomić Prokuraturę Rejonową w Sieradzu, gdyż nie mogę już dłużej tolerować bezpodstawnego pomawiania i publicznego znieważania Burmistrza, który jest gospodarzem Gminy, o której dobry wizerunek musi dbać.
  4. Chcę Państwa poinformować, że w Urzędzie Gminy zaszły poważne zmiany. Wprowadziłem nowy regulamin organizacyjny, a w ślad za tym nową organizację dla lepszej obsługi mieszkańców.
  5. Informuję o budowie nowoczesnego Zakładu Drobiarskiego. Cieszą nie tylko nowe miejsca pracy, ale zwłaszcza wykorzystanie potencjału tej gminy. I choć w żadnym stopniu nie przypisuje sobie wyłącznych zasług to informuję o tym z nieukrywaną radością.
  6. Przed nami wdrożenie bardzo potrzebnego ale trudnego organizacyjnie Funduszu Sołeckiego. Nauczy on nas dialogu i umiejętności współdziałania. Wierzę, że zmieni on również Naszą gminę na obywatelską. Zapraszam do zmiany gminy wszystkich jej mieszkańców.
  7. Są już zarysy najważniejszych zadań gminnych na kolejne lata. Nie mówię o koniecznej naprawie dróg czy o nowych lampach, choć wiem że tego oczekują mieszkańcy. Mówię o zadaniach ambitnych, długofalowych i strategicznych dla rozwoju gminy tj. o Giełdzie Rolnej, Inkubatorze Rolniczej Przedsiębiorczości wspomagających rolników. Mówię o budowie zbiornika retencyjnego, gazyfikacji gminy, sieci światłowodowej czy budowie ośrodka rekreacyjnego.

Raz jeszcze proszę Państwa o wybaczenie i wyrozumiałość. Jestem tutaj od tego by służyć Państwu, ale także od tego by podejmować bardzo trudne decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Proszę o zrozumienie ale również o pomoc w zarządzaniu gminą dla dobra nas wszystkich.

Karol Rajewski
Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki