Otwarcie wystawy IPN [Academia Ignatianum] poświęconej  zagładzie polskich elit. Ekspozycja dotyczy wydarzeń z roku 1941 i ma na celu upamiętnienie ofiar nazistowskiej zbrodni w mieście przejętym przez Niemcy po blisko dwóch latach okupacji sowieckiej.

Ekspozycja została przygotowana przez Oddział IPN we Wrocławiu przy współpracy Politechniki Wrocławskiej w rocznicę mordu dokonanego w 1941 r. przez Niemców na polskich profesorach we Lwowie. Prezentuje to wydarzenie w szerszym kontekście – po pierwsze, miejsca, czyli Lwowa – miasta należącego przed wojną do Polski, po drugie, działań okupantów zmierzających do likwidacji polskich elit i wreszcie głębokiej więzi łączącej Lwów i Wrocław.

W 1941 roku profesorowie lwowskich uczelni i ich rodziny (razem 45 osób) zostali rozstrzelani w pobliżu Politechniki Lwowskiej zaraz po wkroczeniu Niemców do Lwowa. Wśród zabitych byli m.in. Roman Longchamps de Bérier, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza i jego trzej synowie, prof. Kazimierz Bartel, premier RP, prof. Kasper Weigel, rektor Politechniki Lwowskiej, prof. Antoni Cieszyński, twórca polskiej stomatologii i Tadeusz Boy-Żeleński.

Kaźń przeszła do historii Polski pod nazwą mordu profesorów lwowskich, przy zastrzeżeniu że ofiarą tej zbrodni padli również docenci wyższych uczelni Lwowa oraz członkowie rodzin i współlokatorzy naukowców.

Kraków 7 listopada 2016 r.

1.jpg

5

9.jpg

11.jpg

12.jpg

8

13.jpg