Wkrótce minie okrągły rok od VIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę. Podczas Mszy świętej ogłosiliśmy treść petycji do Pani Premier i ministrów, którą następnie przesłaliśmy do Warszawy, z prośbą o rozpatrzenie naszych postulatów i wdrożenie ich w życie. W sobotę 7 stycznia 2017 r. odbyła się IX Pielgrzymka Kibiców. W związku z powyższym, uznaliśmy za stosowne, aby wysłać kolejne pismo, w którym chcemy zawrzeć spostrzeżenia, refleksje i wnioski, dotyczące naszej poprzedniej petycji, jak i również kwestii dotyczących współczesnej sytuacji w naszej Ojczyźnie.

Z zadowoleniem przyjmujemy do wiadomości, że zdecydowana większość naszych postulatów jest rozpatrywana pozytywnie przez polski rząd i wdrażana w życie. Cieszy nas szczególnie kwestia przywilejów i ochrony prawnej wobec Żołnierzy Niezłomnych- wyklętych przez władze komunistyczne.

Mocną stroną polskiego rządu jest, splatająca się z powyższą kwestią, aktywna pomoc dla obywatelskich oddolnych inicjatyw patriotycznych, sławiących i przypominających polskich bohaterów podczas inscenizacji historycznych, pokazów filmowych, sztuk teatralnych itp.

Dziękujemy za wsparcie dla instytucji, które walczą z przejawami antypolonizmu w świecie (ostatni sukces z niemiecką telewizją ZDF, mającą przeprosić za „polskie obozy zagłady”, bardzo podniósł wszystkich patriotów na duchu).

Wielką radość sprawiają nam także działania rządu dotyczące tworzenia warunków do ponownego budowania dobrej marki polskich firm i rozwoju polskiej gospodarki (doceniamy wszelkie sukcesy: promowanie polskiego przemysłu, rolnictwa, transportu, łączności, repolonizacja banków itp.)

Cieszymy się także z wielu przedsięwzięć władz państwowych, dotyczących zabezpieczenia polskich dóbr narodowych, aby nie zostały one wyprzedane w ręce obcego kapitału.

Z wielkim ukontentowaniem przyjmujemy działania polskich władz mające doprowadzić do zmniejszenia emerytur dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, zomowców i wszelkiej maści dygnitarzy komunistycznych.

Z pewnym niepokojem przyjmujemy fakt, że w styczniu bieżącego roku nastąpi tylko częściowe upublicznienie zbioru zastrzeżonego IPN. Ubolewamy, że blisko 30 lat po zmianach ustrojowych w Polsce, zbiór nie zostanie w pełni upubliczniony. Postulujemy zwłaszcza otwarcie archiwów wojskowych z czasów PRL.

Równocześnie zdajemy sobie sprawę, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w różnych kwestiach, poruszanych w naszej petycji. Przykładami mogą być chociażby kwestie:

Gruntownego zlustrowania wszystkich środowisk opiniotwórczych i kulturalnych w Polsce.

Ratowania środowisk chrześcijańskich na świecie.

Sprowadzenia do ojczyzny Polaków z terenów byłego ZSRR.

Dofinansowania mediów narodowych (doprowadzenia do repolonizacji mediów i ich infrastruktury), które to działania doprowadziłyby do osłabienia wpływów obcych koncernów medialnych w Polsce, które naszym zdaniem szkodzą naszej Ojczyźnie.

Boli nas także, podobnie jaki i środowiska kresowe, w naszym odczuciu źle rozgrywana przez polską stronę, kwestia stosunków polsko-ukraińskich, zwłaszcza sprawy dotyczące ludobójstwa na Polakach dokonanych przez zbrodniarzy i oprawców z OUNUPA.

Na tym zakończylibyśmy kwestie dotyczące naszej petycji ze stycznia 2016 r. Równocześnie chcielibyśmy się podzielić naszymi spostrzeżeniami, zasygnalizować nasze obawy dotyczące niektórych nowych spraw, które nas niepokoją i przygnębiają.

Pragniemy przypomnieć działaczom, że polityka nie polega na trzymaniu się „przy korycie”, tylko na służbie Ojczyźnie i Narodowi! Jako ciężko pracujące społeczeństwo jesteśmy oburzeni i zbulwersowani działaniami wszystkich opcji politycznych, także obecnych władz, które miały doprowadzić do podwyżek i tak już bardzo wysokiego uposażenia polityków. Takie zabiegi i działania zrażają społeczeństwo do Was, przyczyniają się do dzielenia ludzi na lepszych i gorszych. Ponadto dają argumenty „nienawistnej i rozjuszonej opozycji” o prywacie rządzących, która dba tylko o interesy „własnej kasty”.

Domagamy się wyrównania kwot wolnych od podatku i zrównania społeczeństwa w sprawiedliwym systemie podatkowym, który umożliwi mu właściwy rozwój (zwłaszcza klasy średniej).

W związku z rzekomym brakiem rąk do pracy, prosimy o przyspieszenie akcji repatriacyjnej Polaków ze Wschodu, gdyż tempo tych działań jest zbyt powolne. W pierwszym rzędzie należy przyjmować osoby przydatne zawodowo na polskim rynku pracy. Takie zabiegi pozwoliłyby na szybkie zasymilowanie się tych ludzi z polskim społeczeństwem.

Domagamy się wprowadzania w naszym kraju deregulacji na wzór wprowadzonych w Rumunii i na Węgrzech, które pozwoliły gospodarkom tych krajów uzyskać ponad 5% PKB. Równocześnie jednak prosimy o ochronę strategicznych dla Polski dziedzin gospodarczych (banki, stocznie, huty, kopalnie, działy energetyczne, naftowe, gazownicze itp.).

Jesteśmy zainteresowani na jakim etapie znajdują się rozmowy na temat roszczeń środowisk żydowskich w stosunku do Polski, jakie są oceny prawne tego zjawiska oraz dotychczasowe wypłaty dla poszczególnych grup, jak i pojedynczych osób. Prosimy o uszeregowanie, uporządkowanie i upublicznienie tego zjawiska.

Chcemy by państwo polskie ponad 70 lat po zakończeniu II wojny światowej zbadało sytuację sprawy odszkodowań dla Polski od Niemiec, ze względu na zbrodnie, których się dopuszczali na naszym narodzie. Z wielką goryczą przyjmujemy fakt, że niemieccy grabieżcy polskiej gospodarki i kultury nie zapłacili za swoje karygodne czyny i działania. Najwyższy już bowiem czas, aby te kwestie zostały uregulowane i zadośćuczynione.

Dostrzegamy zagrożenie dla społeczeństwa polskiego w postaci coraz częstszych sytuacji, w których za usługi można płacić jedynie kartą płatniczą, a nie banknotem. W naszym odczuciu takie zjawisko może prowadzić do pozbawienia społeczeństwa wolności płatniczej, a także do osłabienia prywatności jednostki i wpływaniu na jego postępowanie i działanie. Prosimy o zbadanie czy takie praktyki są zgodne z konstytucją.

Prosimy o zwiększenie tempa działań w budowaniu komórek i organów, które ścigałyby zbrodniarzy reżimu komunistycznego (np. Stefan Michnik), jak i osób, które dopuściły się wynaturzeń podczas prywatyzacji po 1989 r.

Z głębokim żalem zauważamy, że do dziś nie została rozwiązana kwestia ustawy 1066. Według nas jest ona bardzo szkodliwa, gdyż umożliwia ingerencję wojskową w granice naszej Ojczyzny. Prosimy o uregulowanie tej ustawy w sposób dobry dla Polski.

Jesteśmy zaniepokojeni podpisaniem i uchwaleniem ustawy o wolnym handlu z Kanadą (CETA). Zauważyliśmy, że uchwalenie tej szkodliwej i niebezpiecznej dla Polski ustawy nastąpiło pod przykrywką tzw. „czarnego protestu”. Żywimy nadzieję, że ustawa zostanie szeroko omówiona, a jej szczegóły opublikowane.

Domagamy się wyjaśnienia sprawy przekazania przez panią minister Annę Zalewską pieniędzy dla środowisk LGTB.

Postulujemy, aby jak najszybciej w miejsce dotychczasowego szkolnego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, przywrócić „Przysposobienie obronne”, w którym mocny nacisk kładziono by na szkolenie uczniów z zakresu obsługi i używania broni, samoobrony i wychowania patriotycznego.

Przedstawione wyżej problemy stanowią naszym zdaniem najistotniejszą sferę do ich zbadania i pozytywnego rozpatrzenia. Głęboko wierzymy, że tak się stanie. Jednocześnie informujemy i zapewniamy, że w popieramy działania rządu i większości parlamentu, mające na celu uzdrowienie sytuacji w Polsce i przywrócenia w niej normalności. Apelujemy o nie zatrzymywanie się w naprawie naszej Ojczyzny, ani o nie uleganie presji wywieranej przez zrozpaczoną utraconymi beneficjami opozycję i dygnitarzy unijnych. Wykazywana przez rząd stanowczość, sumienność i żelazna konsekwencja w działaniu dla dobra Polski zawsze będą się cieszyły poparciem i uznaniem polskiego środowiska kibicowskiego. Deklarujemy swą pomoc dla takich działań, gdyż jak wszyscy patrioci chcemy Polski suwerennej, chrześcijańskiej, silnej, czyli po prostu Polski-polskiej.

Z wyrazami wielkiego szacunku Patriotyczne środowiska polskich kibiców

Foto: Grzegorz Siwak SDB