Serdecznie zapraszamy na KONCERT DZIĘKCZYNIENIA za beatyfikację Ks. Franciszka Jordana, który odbędzie się w Trzebnicy – bazylika, 16 maja 2021 (niedziela), godz. 16.00

Wielkie wydarzenie

W sobotę 15 maja 2021 roku w bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie jest planowana beatyfikacja ks. Franciszka Marii od Krzyża Jordana (1848-1918), założyciela Salwatorianów i Salwatorianek. Uroczystościom będzie przewodniczył kard. Angelo De Donatis, wikariusz generalny Rzymu.

Nazajutrz, w niedzielę, 16 maja o godz. 16.00, w bazylice w Trzebnicy odbędzie się koncert dziękczynienia pod hasłem „Ks. Franciszek Jordan – apostoł bez granic”. Organizatorami koncertu są Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i wspólnota zakonna Salwatorianów w Trzebnicy.

Ks. Franciszek Jordan

Kim był przyszły błogosławiony Kościoła? Co sprawiło, że Kościół uznał go godnym wyniesienia do chwały ołtarzy?

Jan Chrzciciel Jordan urodził się 16 czerwca 1848 r. w Badenii w Niemczech. Jego rodzicami byli Wawrzyniec Jordan i Notburga zd. Peter. Rok 1848, to rok wielkich wydarzeń w Europie: wtedy zaczęła się tzw. „wiosna ludów”, która objęła niemalże cały kontynent, Karol Marks i Fryderyk Engels opublikowali w Londynie „Manifest komunistyczny”, a Fryderyk Chopin dał ostatni koncert w Paryżu. W Niemczech to czas walki z Kościołem określany jako Kulturkampf. 

Ubóstwo i wczesna śmierć ojca sprawiły, że młody Jordan  podejmuje różne prace jako pracownik fizyczny, by pomóc w utrzymaniu rodziny. Po okresie indywidualnego nauczania, podejmuje naukę w gimnazjum, następnie studia z zakresu filozofii i teologii we Fryburgu, wstępuje do seminarium duchownego i 21 lipca 1878 r. przyjmuje święcenia kapłańskie. Ponieważ nie złożył przysięgi posłuszeństwu państwu, dlatego nie mógł oficjalnie odprawić mszy św. w rodzinnej parafii i nie mógł podjąć posługi w diecezji. Ze względu na wielkie zdolności lingwistyczne (w ciągu życia uczył się 39 języków obcych!) został skierowany po święceniach kapłańskich na studia z języków wschodnich w Rzymie, by później prowadzić wykłady na uniwersytecie we Fryburgu.

Jordan uczył się także jęz. polskiego. O jego zainteresowaniu jęz. polskim świadczy fakt, że w 1875 r. nabył polskojęzyczne wydanie Nowego Testamentu i Psalmów, co potwierdził adnotacją wewnątrz tej publikacji: „J. B. Jordan 1875”. W archiwum postulacyjnym w Rzymie zachował się nadto zeszyt z ćwiczeniami w jęz. polskim i własnoręcznie opracowany przez Jordana w 1876 r. słowniczek polsko-niemiecki do tekstów biblijnych Jakuba Wujka. W swoim „Dzienniku duchowym” zanotował jedno zdanie w jęz. polskim, które brzmi następująco: „Kto Chrystusa w sercu nosi, każdy tak nazwany być może” (DD I 153).

Jordan już w latach studiów uniwersyteckich zapisuje pierwsze notatki o założenia dzieła apostolskiego w Kościele. W trzy lata od święceń, 8 grudnia 1881 r. w Rzymie, daje początek Apostolskiemu Towarzystwu Nauczania, które w latach 1893-1894 przyjmuje nazwę: Towarzystwo Zbawiciela Bożego (Societatis Divini Salvatoris), która obowiązuje do dnia dzisiejszego. W dniu 11 marca 1883 r., składa śluby zakonne, przyjmuje habit i imię Franciszka Maryi od Krzyża, a dotychczasowy instytut zostaje przekształcony w zgromadzenie zakonne. 8 grudnia 1888  r. wraz z Teresą von Wüllenweber (beatyfikowana w 1968 r.) daje początek kongregacji sióstr pod nazwą Katolickie Towarzystwo Nauczania (obecna nazwa: Siostry Boskiego Zbawiciela, w skrócie: Salwatorianki).

Z racji wybuchu I wojny światowej, ostatnie lata życia (1915-1918) spędza w Szwajcarii, gdzie umiera 8 września 1918 r. w Tafers, k. Fryburga. W 1942 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a w 1956 r. jego doczesne szczątki ekshumowano i przeniesiono do kaplicy domu generalnego w Rzymie.

Dnia 14 stycznia 2011 r. w trakcie audiencji Benedykt XVI polecił Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych promulgację dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Natomiast 19 czerwca 2020 r. Ojciec Święty Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu dotyczącego cudu dokonanego za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego, Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Ta decyzja otwarła ostateczną drogę do beatyfikacji.

Beatyfikacja zakonodawcy ma znaczenie nie tylko dla rodzin zakonnych, u początku których stali konkretni założyciele, ale ma wymiar eklezjalny i ubogacający wspólnotę Kościoła powszechnego. Beatyfikując czy kanonizując kogoś, Kościół uroczyście potwierdza, że jego droga i styl życia jest drogą Ewangelii oraz prowadzi do Chrystusa.

Więcej informacji o ks. Jordanie, Salwatorianach, beatyfikacji na stronach: 

https://www.sds.org/pl/wydarzenia/2020-franciszek-jordan

https://www.facebook.com/ksjordansds/

Koncert dziękczynienia

W ramach koncertu dziękczynienia za beatyfikację ks. Jordana w dniu 16 maja br. w trzebnickiej bazylice wystąpią Artyści światowej sławy: pochodząca z Wrocławia sopranistka Dominika Zamara, która uczyła się u wybitnych mistrzów we Włoszech i tam zaczęła międzynarodową karierę (więcej informacji o niej i artystycznych osiągnięciach można znaleźć na jej stronie: http://www.dominikazamara.eu/dominika/index.php/pl/), Gianfranco Messina, kompozytor i organista z Włoch i Simone Francesco Liconti, tenor, również z Włoch.

Koncert poprowadzi ks. Bogdan Giemza SDS.

W programie koncertu będą wykonane utwory A. Vivaldiego, W.A. Mozarta, G. Donizettiego, T. Bedettiego, G. Messiny. Podczas koncertu będzie światowa premiera utworów skomponowanych specjalnie na okoliczność beatyfikacji ks. Jordana: „Agnus Dei” prof. Tiziano Bedettiego z Włoch i „Ave Maria” Gianfranco Messiny.

Patronat honorowy nad koncertem objęli:

abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, ks. Milton Zonta, Przełożony generalny Salwatorianów z Rzymu, ks. Józef Figiel SDS, Prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów z Krakowa i Fundacja „Tota Pulchra” z Watykanu.

Koncert został objęty patronatem medialnym przez: EWTN Polska, wrocławskie Redakcje: Radia Rodzina, „Gościa Niedzielnego”, tygodnika „Niedziela” i „Nowego Życia” i prestiżowe redakcje z Włoch: „Art Investment Vettoriale” – gazeta z Mediolanu (Włochy) i dwujęzyczny magazyn polsko-włoski „Gazzetta Italia”.

Autor: Ks. Bogdan Giemza SDS

Trzebnica, 21 kwietnia 2021