Kontroli podatkowych znacznie mniej, za to wyraźnie wzrosła ich skuteczność

//Kontroli podatkowych znacznie mniej, za to wyraźnie wzrosła ich skuteczność

Kontroli podatkowych znacznie mniej, za to wyraźnie wzrosła ich skuteczność

Po pierwszym półroczu tego roku już widać jak wyraźnie zmieniła się strategia postępowania służb skarbowych w stosunku do podatników i to w odniesieniu do wszystkich rodzajów podatków. Otóż urzędy skarbowe przeprowadziły w tym czasie 17,1 tys. kontroli podatkowych, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 roku aż 25, 5 tys. co oznacza, że ilość kontroli w czerech podstawowych rodzajach podatków (VAT, akcyza, PIT, CIT), zmniejszyła się aż o 1/3. I tak w przypadku podatku VAT liczba kontroli spadła o 33% (z 16,2 tys. w I półroczu 2015 roku do 10,8% w tym półroczu), podobnie o 33% spadła ilość kontroli w podatkuPIT, a aż o 36% w podatku CIT.

Mimo wyraźnego spadku ilości kontroli tzw. przypisy podatkowe powstałe w ich wyniku utrzymały się na dotychczasowym poziomie i wyniosły 2,66 mld zł (w I półroczu poprzedniego roku 2,67 mld zł), co oznacza, że skuteczność kontroli wzrosła z dotychczasowych 43% do ponad 50%. To oznacza, że co drugi kontrolowany podatnik musi zapłacić zarówno zaległe podatki, a także kary za ich unikanie.

Tę zmianę strategii postępowania przez urzędy skarbowe wobec przedsiębiorców wyraźnie widać po rosnących wpływach podatkowych w tym półroczu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Według wstępnych szacunkowych danych za okres styczeń – czerwiec dochody budżetu państwa były wyższe aż o 10,6% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe wzrosły o 7,4% r/r.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w okresie styczeń – czerwiec odnotowano wzrost dochodów we wszystkich rodzajach podatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

I tak dochody z podatku VAT były wyższe o 7,9 % tj. aż o 4,5 mld zł, dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,9 % czyli o ok. 1,5 mld zł, z podatkuPIT były wyższe o 8,4% tj. o około 1,7 mld zł, wreszcie z podatku CIT o 2, 1% tj. o około 0,3 mld zł.

W związku z wprowadzeniem podatku od instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) dochody z tego tytułu w za 4 miesiące (obowiązuje od 1 lutego ale płacony jest z miesięcznym „poślizgiem”, a więc za okres luty – maj) wyniosły 1,4 mld zł.

A więc dochody z 4 podstawowych podatków (VAT, akcyza, PITCIT), były wyższe aż o 8 mld zł za pierwsze półrocze tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a razem z tzw. podatkiem bankowym (który w poprzednim roku nie obowiązywał), aż o 9,4 mld zł o tych z roku poprzedniego.

Minister finansów podjął także szereg innych działań, które mają poprawić skuteczność poboru podatku i doprowadzić do zmniejszenia jego unikania.

Przypomnijmy tylko, że w grudniu poprzedniego roku resort finansów zwrócił się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), którzy stosowali tzw. ceny transferowe w latach 2011-2015 do złożenia stosownych korekt w zeznaniach podatkowych, za ten okres.

W oświadczeniu stwierdzono także, że spółki, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowych za lata 2011-2015, będą mogły skorzystać z 50% obniżki stawki ustawowych odsetek za zaległe zobowiązania podatkowe.

Resort finansów przypomniał przy tej okazji, że każda transakcja prowadzona przez podmioty gospodarcze powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym, a jej cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej, podczas gdy w przypadku podmiotów powiązanych bardzo często zdarza się, że spółka-córka płaci spółce – matce w grupie, znacznie wyższą kwotę niż wynosi wartość rynkowa określonego dobra lub usługi (najczęściej jest to korzystanie z logo, doradztwo, dostarczanie know-how).

Najczęściej tego rodzaju operacje nazywane w teorii podatków stosowaniem cen transferowych, dokonywane są przez firmy zagraniczne mające swoje spółki – córki w Polsce z reguły w ostatnim kwartale roku podatkowego, wtedy kiedy jest jasne, że musiałyby one zapłacić duże kwoty podatku dochodowego w naszym kraju.

Ponadto od 1 lipca weszły w życie zmiany w podatku VAT polegające na wprowadzeniu tzw. Jednolitego Pakietu Kontrolnego, a także tzw. pakiet paliwowy, a z kolei w połowie lipca weszła w życie klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania.

Wszystkie te działania ministerstwa finansów powinny jeszcze bardziej podnieść wydajność podatkową w II połowie tego roku.

Zbigniew KuźmiukAutor: Zbigniew Kuźmiuk
Urodzony 19 września 1956 roku w Komorowie woj. mazowieckie. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Ekonomiczny w Radomiu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie – obecnie Szkoły Głównej Handlowej – na Wydziale Finansów. Od roku 1979 do chwili obecnej jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego (wcześniej Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu). Pełnił funkcję Wojewody Radomskiego, Ministra, członka Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Marszałka Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 2004 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Poseł na Sejm IV kadencji (pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP). Był Posłem VII kadencji Sejmu (pracował w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej). W maju 2014 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisji Budżetowej oraz komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

By |2016-08-21T08:28:25+00:00Sierpień 21st, 2016|Polityka|Możliwość komentowania Kontroli podatkowych znacznie mniej, za to wyraźnie wzrosła ich skuteczność została wyłączona

About the Author:

Redakcja
Niezależny portal obywatelski. Łączymy ludzi, dla których pisanie jest pasją. Poruszamy tematy, które dla innych mediów są zbyt trudne.
Google+