22 listopada br. w spółce Aweco Polska Appliance Sp. z o.o. Sp. k. w Tychach rozpocznie się referendum strajkowe. Związkowcy domagają się m.in. podwyższenia wynagrodzeń pracowników firmy o 500 zł brutto.

– Referendum rozpocznie się o godz. 9.00 w zakładowych stołówkach – mówi Grzegorz Zmuda, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarności” w Nexteer Automotive Poland, obejmującej zakresem działania spółkę Aweco Polska Appliance Sp. z o.o. Sp. k. w Tychach. – Głosowanie potrwa do 23 listopada. Urny będą wystawione w każdej stołówce, tak by wszyscy pracownicy mogli wziąć udział w referendum w miejscu dogodnym dla siebie, podczas przerwy śniadaniowej, przed rozpoczęciem pracy lub po jej zakończeniu – podkreśla.

Decyzja o przeprowadzeniu referendum została podjęła przez Międzyzakładową  Organizację NSZZ „Solidarność”. – Chcemy poznać opinię pracowników, dowiedzieć się, czy popierają naszą walkę o wyższe wynagrodzenia i są gotowi przyłączyć się do akcji strajkowej, jeśli zostanie zorganizowana. Wyniki referendum będą wiążące – dodaje Grzegorz Zmuda.

Przewodniczący podkreśla, że zarobki pracowników produkcyjnych w firmie Aweco Polska Appliance Sp. z o.o. Sp. k. są niskie i nieadekwatne do wykonywanej przez nich pracy. Płaca zasadnicza na wydziałach produkcyjnych to 2100 zł brutto i dotyczy wszystkich pracowników. Natomiast pracodawca w celu uniknięcia podwyższenia od stycznia 2019 r. płacy zasadniczej do poziomu określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – które od stycznia będzie wynosić 2250 zł – postanowił zmniejszyć premię wydajnościową o 400 zł i przenieść ją do stawek zasadniczych pracowników.

– Takie rozwiązanie jest jak najbardziej słuszne ale tylko w sytuacji kiedy nasi pracownicy wcześniej będą mieli zagwarantowany wzrost płacy zasadniczej od stycznia 2019 r. o 150 zł. Wtedy płaca zasadnicza pracowników produkcyjnych  będzie wynosiła 2650 zł  – mówi Grzegorz Zmuda. – Taka próba manipulacji zniechęca ludzi do pracy w Aweco Polska Appliance. Większość nowo zatrudnionych pracowników nie jest w stanie przepracować nawet roku. Pozostali są zmęczeni ciągłym przyuczaniem nowych osób do pracy. Dlatego domagamy się znaczących podwyżek wynagrodzeń, które pozwolą ustabilizować zatrudnienie – dodaje przewodniczący „Solidarności”.

Oprócz oczekiwania wzrostu płac strona związkowa przedstawiła pracodawcy także  inne postulaty, dotyczące m.in. zwiększenia dodatku za pracę w godzinach nocnych, wprowadzenia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, ograniczenia możliwości dokonywania  zmian w harmonogramach czasu pracy oraz zmianę zapisów w regulaminie ZFŚS .

Spór zbiorowy został wszczęty przez zakładową „Solidarność” w 2017 r. i wszedł już w etap mediacji. Ostanie rozmowy z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyły się 14 listopada, ale nie doprowadziły do przełomu.

Jak informuje Grzegorz Zmuda, w odpowiedzi na postulaty strony związkowej pracodawca nie zaproponował żadnych  podwyżek. Kolejne rozmowy płacowe z udziałem mediatora odbędą się po ponownym przeliczeniu przez pracodawcę możliwości finansowych

Spółka Aweco Polska Applance Sp. z o.o. Sp. k. zajmuje się produkcją komponentów dla motoryzacji i sprzętu gospodarstwa domowego  zatrudnia ok. 800 osób.

kontakt:
Grzegorz Zmuda
Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność Nexteer A.P.
tel. 662-241-844, e-mail: solidarnosc.nexteer@interia.pl

Fot. https://www.sanhua-aweco.com/en/