78 lat temu sformowana w ZSRS 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki przeszła swój chrzest bojowy w bitwie pod Lenino. Starcie zakończyło się masakrą polskich żołnierzy.

Bitwa pod Lenino, stoczona w październiku 1943 r., miała być jednym z elementów pierwszej fazy sowieckiej ofensywy strategicznej na Białorusi, która stworzyłaby dogodne warunki do wejścia Armii Czerwonej na ziemie II Rzeczypospolitej i dalszego natarcia na zachód, w kierunku Berlina.

Ponieważ wspomniana ofensywa miała, prócz militarnego, wielkie znaczenie polityczne, w Moskwie uznano za celowe, by wzięła w niej udział 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Formacja dowodzona przez gen. Zygmunta Berlinga była narzędziem Józefa Stalina, który za jej pośrednictwem zamierzał zdobyć poparcie społeczeństwa polskiego i międzynarodowe uznanie dla przyszłego, całkowicie zależnego od Moskwy, rządu nad Wisłą złożonego z komunistów.

Na odcinku pod Lenino Sowieci nie mieli żadnych celów militarnych, a sama bitwa była przykładem nieudolności. Męstwo polskich żołnierzy mieszało się z błędami Berlinga i Sowietów. Polska dywizja poniosła ogromne straty, ponad pięciuset zabitych i ponad sześciuset zaginionych – w sumie jedną czwartą stanu osobowego. Większość z poległych pod Lenino to polscy chłopcy ze wschodnich terenów kraju, okupowanych w latach 1939–1941 roku przez Sowietów.

Nie przeszkodziło to jednak komunistom wykreować zafałszowanego obrazu starcia, czyniącego z wojskowej katastrofy mit założycielski tzw. Ludowego Wojska Polskiego i polsko-sowieckiego braterstwa broni w II wojnie światowej.

🔎 Obejrzyj dyskusję o bitwie pod Lenino:
https://bit.ly/3v1dfVg

🔎 Dowiedz się więcej:
https://bit.ly/3BLeQAY

Fot. Żołnierze 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki składają przysięgę, Sielce, ZSRS 15 lipca 1943 roku.

Źródło: materiał IPN