Warto zadać pytania, które aż cisną się na usta. Gdzie byłeś Izraelu, gdy Polacy ratowali żydowskie dzieci? Kto finansował Firrera? W czyich rękach był przemysł farmaceutyczny, który uśmiercał braci Żydów w obozach koncentracyjnych? Kto kooperował gospodarczo z III Rzeszą? Proszę nam podać z imienia i nazwiska tych ludzi oraz  ich narodowość? A kto był właścicielem banków udzielających gigantycznych kredytów na budowę krematoriów w Auschwitz-Birkenau?

Gdzie byłeś Izraelu? Kto finansował Hitlera?