Czemu o tym nikt nie pisał i nie pisze, a jak ja o tym pisałem i piszę to nikt mnie oficjalnie nie popierał i nie popiera!?

Wśród PRAW CZŁOWIEKA są tzw. prawa negatywne – czyli prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa – określa się je jako PRAWA I WOLNOŚCI POLITYCZNE, a jednym z nich jest PRAWO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW, PETYCJI i SKARG.
W Polsce PRAWO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW, PETYCJI, SKARG jest fikcją, ponieważ sejm uchwalił ustawę o prawach i obowiązkach posłów i senatorów, która nie nakłada na nich obowiązku interweniowania !!!
Oto głosowanie w tej sprawie w liczbach:
Razem posłów i senatorów 543
Z tego głosowało razem posłów i senatorów 437
Za tymi prawami było 355 wg mnie to kanalie, szuje
Przeciw TYLKO 48 to uczciwi godni mandatu
Wstrzymało się od głosowania 34
Nie głosowało 106

Czyli należy stwierdzić, że:
Super wrogami obywateli było 355 wg mnie to kanalie. szuje
Życzliwymi dla obywateli było tylko 48 uczciwi godni mandatu posłów

Pozostali to cwaniacy, którzy przyczynili się do zdecydowanego uchwalenia tej ustawy:
Wstrzymali się od głosowani 34
Nie głosowali 106

Rzekomo dobrymi dla narodu byli w pysku czyli w propagandzie członkowie
(ten wyraz można to dwojako zrozumieć) z Unii Wolności, KPN, BBWR:

Borusewicz Bogdan ng
Frasyniuk Władysław ws
Geremek Bronisław ng
Komorowski Bronisław ng
Król Jan za
Kuraś Jacek ng
Lityński Jan za
Mazowiecki Tadeusz ng
Moczulski Leszek ng
Nowina-Konopka za
Onyszkiewicz Janusz za
Rokita Jan ws
Rulewski Jan za
Słomka Adam za (a tak go tu chwalą!?)
Sucharska Anna ng
Syryjczyk Tadeusz za
Taylor Jacek za
Wielowiejski Andrzej ng
Wujec Henryk za

Taki Mazowiecki Tadeusz, który mnie się bardziej kojarzył z Konradem (współpracował z krzyżakami, a Tadeusz z komunistami jako PAX-owiec był już posłem w PRL, głosował też za „wizytą” naszego LWP w Czechosłowacji – pisarz różańcowy)! Jako przewodniczący Unii Wolności miał obowiązek zebrać posłów i nakazać dyscyplinę partyjna obecności na głosowaniu i głosowanie przeciw!!! No i czemu tego nie zrobił – taki rzekomo aniołek, czy czerwony zamaskowany diabełek!?

Pomyślcie kim byli ww. i z kim się „skumali”, a może dosłownie skurwili.

2004.05.01._Bronislaw_Geremek_and_Tadeusz_Mazowiecki_Fot_M_KubikPisarz różańcowy z Pax – u w obstawie z PZPR-owskim aparatczykiem
Mazowiecki z Geremkiem przyjechali jednym samochodem doradzać komitetowi strajkujących…!?
Nowina- Konopka pamiętam był sekretarzem u Wałęsy jak przyjmował jeszcze na plebani…
Komorowski Wujca wziął do siebie do współpracy. Jego np. represjonowani w LWP nigdy nie interesowali… Onyszkiewicza – związanego rodzinnie z Piłsudskim tez demokracja i tacy jak np. ja – represjonowani w LWP też nie zaliteresowali.
Borusewicz też wiedział komu naprawdę służy i kogo ma chwalić.
A Geremek czerwieńszy niż płachta na byka przed głosowaniem nad wyborem zbrodniarza Jaruzelskiego powiedział, że Lech Wałęsa radził wybrać właśnie Jaruzelskiego na prezydenta nawet dla opinii światowej (chyba komunistycznej!) i dlatego zgłoszono tylko jedną kandydaturę i ten bandyta został wybrany jednym głosem przewagi, bo ok. 20 „opozycjonistów okazało się szujami.
Dlatego taką demokrację rzekomo w RP mamy!

Franciszek Krzysiak–dysydent, od 1979 roku represjonowany przez bandę zbrodniarza Jaruzelskiego i żaden z ww. opozycjonistów łącznie z Bolkiem Wałęsą w niczym mnie nie pomógł w sensie rehabilitacji Nawet były oficer Rulewski, a jak wysłałem swój wiersz do MKZ-etu o jego pobiciu to za godzinę wyłączono mnie telefon i szereg lat go nie miałem, ale stoi wysoko- SENATOR RP!