Prezentujemy oficjalny spot wyborczy Pawła Kukiza kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej. Materiał został sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza, czyli z dobrowolnych wpłat dokonanych przez obywateli Rzeczypospolitej na rzecz Kandydata.

Film zawiera fragment przemówienia Marszałka Józefa Piłsudskiego z 5 września 1924 roku, który mówił:

„Zdaniem moim, zasadniczym postulatem w stosunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę i minister rządzący krajem, (…) dla wspólnej pracy z innymi – warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyż wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jakżeby inaczej życie wyglądało.”

Człowiek, który poszedł na wojnę z systemem partyjnym stwierdza. – Polska ma te same problemy jak 90 lat temu. Została podzielona, nie ma dla niej szacunku, a my zapomnieliśmy, czym jest Solidarność – mówi Paweł Kukiz. – Musimy uwierzyć w siebie i sobie zaufać. Musimy to zrobić, razem, bo Polska to nasz największy skarb – przypomina pierwszy obywatelski kandydat na Prezydenta Polski.

Samorządowiec, który walczy o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (JOW) nie zapomina również o podziękowaniach. – Dziękuję Wam wszystkim – bez Was nic by się nie udało! Idźcie na Wybory!!! #PotrafiszPolsko!!! – apeluje  Paweł Kukiz, który łączy ludzi ponad podziałami partyjnymi.

Produkcja i realizacja: MxM Production House – MxM360.com