Dyskusja IPN i Gościa Niedzielnego

Aula Ignatianum w Krakowie

red. Andrzej Grajewski, prok. Ewa Koj, dr Marek Lasota, prok. Michał Skwara,

prow. Roman Graczyk

Kraków, 12 maja 2016 r.