Poseł Józef Brynkus w specjalnym liście kondolencyjnym skierowanym do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza podkreśla wielkie znaczenie Śp. kard. Franciszka Macharskiego. –  Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o odejściu Księdza Kardynała Seniora Archidiecezji Krakowskiej, Franciszka Macharskiego do Domu Ojca. Towarzyszył Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II jako świadek jego drogi do świętości. Był depozytariuszem osobistej przyjaźni tego Wielkiego Świętego naszych czasów – podkreśla poseł Ziemi Wadowickiej.

Wadowice, dnia 2 sierpnia 2016 r.

 

Najdostojniejszy
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Eminencjo!

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o odejściu Księdza Kardynała Seniora Archidiecezji Krakowskiej, Franciszka Macharskiego do Domu Ojca. Towarzyszył Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II jako świadek jego drogi do świętości. Był depozytariuszem osobistej przyjaźni tego Wielkiego Świętego naszych czasów.

Jako pierwszy biskup konsekrowany przez Papieża-Polaka, przez ćwierćwiecze włodarzył w naszej Archidiecezji, niosąc krzyż posługi w duchu zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie i Bożemu Miłosierdziu, w myśl swej biskupiej dewizy Jesu, in Te confide – Jezu Ufam Tobie. Wspaniale zrealizował powierzoną mu przez Jana Pawła II misję utworzenia w Krakowie światowego centrum kultu Miłosierdzia Bożego.

Prowadził Kościół Krakowski w trudnym czasie stanu wojennego i schyłku reżimu komunistycznego oraz w przełomowych pierwszych latach polskiej wolności, wyrastając na jeden z najważniejszych autorytetów swojej epoki, w pełni realizując misję z jaką zwykło się łączyć tytuł i godność Książąt Kościoła. Zawsze osobiście skromny i życzliwy ludziom, pozostał wiernym strażnikiem i kontynuatorem nauczania Jana Pawła II.

W ostatnich latach życia, z właściwą sobie skromnością, w tym zawierzeniu niósł osobisty krzyż cierpienia, podobnie jak przed laty Jego Przyjaciel – Święty Jan Paweł II.

Z wszystkimi, którzy czują głęboki żal z powodu śmierci ś. p. Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego łączę się w modlitwie Salve, Regina, Mater misericordiae…

Poseł na Sejm RP
dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus