Urzędnicy czy przestępcy? Pracownicy czy złodzieje (bez obrazy dla tych, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki)? W Gminnym Zakładzie Budżetowym w Lanckoronie w jednym z zestawów komputerowych wykasowano wszystkie pliki m.in. dotyczące zamówień publicznych.

Co do działalności Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie nigdy się nie myliłem twierdząc, że ten zakład działa ze szkodą dla Nas mieszkańców gminy? Ten zakład przez lata okradał Nas za zgodą tych, co sprawują nad nim bezpośrednią kontrolę. Kierownictwo GZB w Lanckoronie oszukiwało i Naszym kosztem dobrze się bawiło. Byli i żyli ponad prawem. Są i nadal działają łamiąc prawo.

Czternaście miesięcy temu został wybrany nowy pan i władca wójt Lanckorony Tadeusz Łopata. Co zrobił żeby przerwać przestępczy proceder? Co zrobił w obronie okradanego społeczeństwa? Co zrobił, aby do odpowiedzialności pociągnąć osoby, które przez lata okradały budżet gminy? Czy posiadał wiedzę na temat stanu i działalności GZB – Tak? Był radnym dwie kadencje. Jest panem i władcą gminy Lanckorona posiada wiedzę i dostęp do tego, co my nie mamy, a jak zwrócimy się o informację otrzymamy odpowiedz wygodną tym, którzy na nią odpowiadają.

Pan i władca Łopata przez 14 miesięcy nie przerwał praktyk GZB posiadając niepokojące sygnały włącznie z budową wodociągu, o czym nikt nie informuje. W mojej opinii takie stanowisko ma na celu ochronę i kontynuację tego, co było złe. Trzy miesiące urzęduje nowy kierownik GZB, – co zmienił? W tym czasie za stan, w jakim jest GZB odpowiadają obydwaj, ponieważ każdy z nich powinien, a wręcz ma obowiązek powiadomić opinię publiczną i zgodnie z treścią art. 304 kpk powiadomić organy ścigania.

Co zrobił pan i władca Łopata – zapewnił w budżecie na 2016 rok 155.000 zł dotacji dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie. Pan i władca zapewnia takie środki zakładowi, który w żaden sposób w tej formie nie ma prawa funkcjonowania. Te środki po prostu zostaną zmarnowane. Nie ma w budżecie na utrzymanie orkiestry Strażackiej OSP Izdebnik. Nie ma kilku tysięcy na utrzymanie gotowości bojowej OSP w Łaśnicy. Nie ma na oświetlenie uliczne i wiele innych drobnych inwestycji.

Jest za to dla GZB!

Panie i Panowie Radni przerwijcie tą nić niegospodarności. Wymuście na panu i władcy Łopacie, aby na stronie internetowej zamiast zamieszczać propagandowe wyjaśnienia przedstawił mieszkańcom gminy rzeczywisty stan Gminnego Zakładu Budżetowego. Z mojej strony pan i władca powinien zaprzestać straszenia sądami tych, którzy nie boją się przedstawiać prawdy, a zająć prawdziwymi przestępstwami popełnianymi przez niektórych jego podwładnych.

Pan i władca Łopata wyjaśni, że to dzięki niemu i jego kierownikowi zostały ujawnione przekręty. Tego po prostu przez kolejne miesiące nie dałoby się już ukrywać. Minęło, 14 mieś. – Co zrobił? Wiedza zaczęła docierać do tych, którzy nie pozwolą przez następne lata okradać mieszkańców.

Szczegóły zostaną przedstawione w kolejnym wpisie. Teraz pytanie do pana i władcy Łopaty i kierownika GZB.

Odpady w rowie Gmina LanckoronaCzy została ustalona osoba, która wyrzuciła do rowu przy drodze z Lanckorony do Łaśnicy worki z pozostałościami garmażeryjnymi wraz z głowami i nogami wieprzowymi, przy których były rachunki, kwity adresowe oraz korespondencja pocztowa (osoba, która natrafiła na rozerwane worki wręczyła kilka takich karteczek panu i władcy wychodzącemu z Ośrodka Zdrowia)?